X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 22 اسفند 1391
اهم فعالیتهای انجام شده هفته سلامت مردان در مرکز بهداشت شهرستان ایلام

  اهم فعالیتهای انجام شده هفته سلامت مردان در مرکز بهداشت شهرستان ایلام

امتیاز: Article Rating

در این هفته در مرکز بهداشت و درمان شهرستان ایلام اقدامات و فعالیت هایی همچون برگزاری کمیته آموزش سلامت ویژه هفته ملی سلامت مردان در دفتر معاون بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان و جلب همکاری کلیه گروه های فنی و پشتیبانی (آموزش سلامت ، حرفه ای ،مبارزه با بیماری ها، بهداشت روان،واحد تغذیه، روابط عمومی ،احد آمار وگسترش....) جهت اجرای فعالیت های منطبق با فعالیت های پیشنهادی دفتر سلامت جمعیت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت و درمان کشور در کلیه مراکز شهری و روستایی زیرمجموعه شهرستان ایلام( هماهنگ کننده بهداشت خانواده)  ،ارسال روز شمار و عناوین برنامه های این هفته وپمفلت های آموزشی به کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی جهت آموزش گروه هدف و آموزش تعداد  1400 نفر از گروه هدف در رابطه با مطالب هفته سلامت مردان (با همکاری واحد های بهداشت خانواده ،آموزش سلامت ،مبارزه با بیماریها ،بهداشت حرفه ای ،تغذیه وسلامت روان)، تهیه و چاپ پمفلت های آموزشی با همکاری مشترک گروه بهداشت خانواده و آموزش سلامت و تغذیه در ارتباط با عوامل خطر سلامت مردان، بیماریهای شایع مردان و خود مراقبتی و تغذیه پیشگیرانه و ارسال به مراکز شهری و روستایی، هماهنگي با کلیه مراكز بهداشتي درماني شهری وروستایی شهرستان جهت انجام ويزيت رايگان مردان مراجعه كننده در روز پنج شنبه هفته سلامت مردان (توسط واحد گسترش) انجام شده است.
همچنین  درج شعار هفته سلامت مردان در سربرگ نامه هاي اداري و تابلو الكترونيك مركز بهداشت شهرستان در هفته مذكوربا هما هنگي آموزش سلامت وبهداشت خانواده، تهیه بنر شعار هفته سلامت مردان و پيام سلامتي مرتبط با آن و نصب در درب ورودي مركز بهداشت شهرستان و مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش،معاونت بهداشتی دانشگاه و دانشگاه علوم پزشکی، ارسال نامه به صنایع تحت پوشش از جمله (صنایع ایلام سرنگ ،فراشیمی ،زرجین بافت ،کارخانه آرد،کارخانه شیر،باختر گستر پارسیان)جهت برگزاری کلاس آموزشی توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای مستقر در صنایع مربوطه در رابطه باعوامل خطر سلامت مردان (خود مراقبتی ورعایت ایمنی در محیط کار- مصرف دخانیات )  و پخش پیام های رادیویی به مدت 2 روز در رابطه با سلامت مردان (توسط واحد آموزش بهداشت) نیز در این راستا انجام شده است
از دیگر اقداماتی که در این مرکز بهداشت انجام گرفته می توان به  برگزاری کلاس آموزشی تحت عنوان آشنایی با مفهوم وعلل و علائم استرس جهت متصدیان سلامت روان مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی و پرسنل مرکز بهداشت شهرستان ایلام توسط واحد بهداشت روان با حضور دکتر شهرام مامی (روانشناس و استاد دانشگاه ) و درج مطالب مرتبط با ایام روزهای هفته سلامت مردان در پورتال مرکز بهداشت شهرستان (توسط واحد آماروفناوری ) اشاره نمود.
یکی دیگر از این اقدامات ارسال پمفلت های آموزشی در رابطه با سلامت مردان و بیماریهای شایع در مردان به فرمانداری و کلیه ادارات سطح شهرستان ایلام جهت نصب در تابلو اعلانات (توسط واحد آموزش سلامت) بوده که با همت کارکنان و دست اندرکاران این مرکز انجام شده است
 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • اهم فعالیتهای انجام شده هفته سلامت مردان در مرکز بهداشت شهرستان ایلام
ثبت امتیاز
تیر 1399 (172)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)