X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 28 اسفند 1396
سرپرست مرکز مشارکت های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام منصوب شد

  سرپرست مرکز مشارکت های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام منصوب شد

امتیاز: Article Rating

 

طی حکمی از سوی دکتر همتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام، سرپرست مرکز مشارکت های اجتماعی دانشگاه منصوب شد.

به گزارش خبرنگار وب دا، در این متن حکم انتصاب آمده است:

جناب آقای دکتر جمیل صادقی فر

عضو محترم هیات علمی دانشگاه

سلام  علیکم

با توجه به تجربیات ارزنده جنابعالی، بدین وسیله بعنوان سرپرست مرکز مشارکت های اجتماعی دانشگاه منصوب می شوید تا برابر مقررات و ضوابط مربوطه در جلب مشارکت های مردمی و ارتباط سازنده با افراد موثر در امور خیریه و ... تلاش مبتنی بر تخصص و تعهد، اقدامات لازم را مبذول نمایید.

دکتر کریم همتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام

اشتراک گذاری
تصاویر
  • سرپرست مرکز مشارکت های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام منصوب شد
ثبت امتیاز
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)