X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 28 اسفند 1397
خدمات بهداشت محیط در سطح استان در 28 اسفندماه تشریح شد

  خدمات بهداشت محیط در سطح استان در 28 اسفندماه تشریح شد

امتیاز: Article Rating

 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام خدمات بهداشت محیط را در سطح استان در 28 اسفندماه در طرح بسیج سلامت نوروزی تشریح کرد.


به گزارش خبرنگار وب دا، دکتر راضی ناصری فر در این رابطه اظهار کرد: 22 اکیپ بازرس بهداشت محیط در سراسر استان ایلام از مراکز تهیه وتوزیع و اماکن عمومی در شیفت صبح و عصر در سطح استان ایلام تعداد 174 بازدید از مراکز و اماکن، بین راهی، مراکز اسکان موقت، سامانه های آبرسانی واماکن عمومی داشته اند.


وی افزود: تعدادبازرسی های مشترک با سایر ادارات و سازمان های مرتبط7مورد، تعدادمراکز و اماکن متخلف بهداشتی معرفی شده به مراجع قضایی4مورد، تعدادکل اخطارهای صادره ناشی از تخلف بهداشتی بحرانی و  غیر بحرانی 47مورد و تعدادنمونه برداری مواد غذایی از سطح عرضه 17 مورد از اقداماتی بوده که در سطح استان انجام شده است.


معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بیان داشت: تعدادموارد سنجش عوامل محیطی با تجهیزات پرتابل بازرسی52مورد، تعدادکلرسنجی انجام شده 97 مورد مطلوب، میزان مواد غذایی معدومی 171کیلوگرم و دیگر اقدامات بهداشتی در جهت حفظ سلامت مردم از اقدامات و فعالیت های دیگر بهداشت محیط در سطح استان بوده است.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • خدمات بهداشت محیط در سطح استان در 28 اسفندماه تشریح شد
ثبت امتیاز
بهمن 1398 (18)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)