X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 29 اسفند 1396
خدمات بهداشتی ارائه شده در ۲۹ اسفند آخرین روز سال ۹۶

  خدمات بهداشتی ارائه شده در ۲۹ اسفند آخرین روز سال ۹۶

امتیاز: Article Rating

 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام فعالیتهای بهداشت محیط در ۲۹ اسفندماه آخرین روز از سال ۹۶ در قالب طرح بسیج سلامت نوروزی تشریح کرد.


به گزارش خبرنگار وب دا، دکتر راضی ناصری فر در این رابطه عنوان کرد: توسط اکیپ های ۲۲گانه با ۱۲۰ نیروی بازرس بهداشت محیط در سراسر استان، تعداد ۱۹۸ مورد بازرسی های بهداشت محیطی از کلیه مراکز، اماکن، بین راهی، مراکز اسکان موقت، سامانه های آبرسانی واماکن عمومی انجام شده است.


وی ادامه داد: همچنین در این روز تعداد ۱۸ مورد بازرسی های مشترک با سایر ادارات و سازمان های مرتبط با طرح بسیج سلامت نوروزی انجام شده است.


معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام تصریح کرد: در این روز هیچ مرکز و مکان متخلف بهداشتی به دلیل عدم رعایت موارد بهداشتی  به مراجع قضایی معرفی نشده است.


دکتر ناصری فر افزود: از دیگر خدمات بهداشتی در سطح استان توسط بازرسین بهداشت محیط انجام شده شامل ۴۴ مورد اخطار صادره ناشی از تخلف بهداشتی بحرانی و  غیر بحرانی، مراکز و اماکن متخلف بهداشتی شامل تعطیلی ۲ مورد مرکز عرضه قلیان در شهرستان سیروان، تعداد۱۳ مورد نمونه برداری مواد غذایی از سطح عرضه مواد غذایی بوده است.


وی در ادامه ذکر فعالیت های بهداشت محیط در سراسر استان تصریح کرد: تعدادموارد سنجش عوامل محیطی با تجهیزات پرتابل بازرسی41مورد، تعدادکلرسنجی انجام شده 48 مورد شامل 47 مورد مطلوب و یک مورد صفر و گزارش به شرکت آبفای شهری جهت رفع نقص، پیگیری یک مورد شکستگی لوله آب، معدوم سازی 100کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته و بالغ بر ۵۰۲ مورد اقدام برجسته و شاخص شامل توزیع استیکر و پمفلت بهداشتی از دیگر خدمات ارائه شده توسط بازرسین بهداشت محیط بوده است.

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • خدمات بهداشتی ارائه شده در ۲۹ اسفند آخرین روز سال ۹۶
ثبت امتیاز
تیر 1399 (164)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)