X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 27 آذر 1397
برگزاری کارگاه پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی با رویکرد کاهش مرگ در جوانان در مرکز بهداشت استان

  برگزاری کارگاه پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی با رویکرد کاهش مرگ در جوانان در مرکز بهداشت استان

امتیاز: Article Rating

کارگاه آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی با رویکرد کاهش مرگ در جوانان با حضور معاون فنی مرکز بهداشت استان، رئیس اداره و کارشناس آموزش فرهنگ و ترافیک استان، مسئول آموزش فوریتهای پزشکی، مدیر گروه ، کارشناس مسئول وکارشناسان سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس، بیماریهای غیر واگیر،آموزش و ارتقاء سلامت مرکز بهداشت استان و شهرستانهای تابعه در سالن کنفرانس مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

مهندس چولکی معاون فنی مرکز بهداشت، ضمن عرض خیرمقدم با اشاره به آگاهی بخشی به مردم در جهت پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی گفت: اجرای برنامه با توجه به اینکه دومین علت مرگ در جوانان در استان مربوط به سوانح و حوادث ترافیکی می باشد.

 سپس خانم کاوری زاده کارشناس مسئول سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس مرکز بهداشت استان علت های تصادفات،آمار تصادفات و مرگ های ناشی از آن در جهان و ایران و استان را بیان نمود.

 در ادامه سرگرد حاتمی نیا مسئول آموزش و فرهنگ ترافیک استان، قوانین و مقررات رانندگی،رانندگی در شرایط سخت و ویژه،راهکارهای مقابله با علل تصادفات،علل حوادث رانندگی،عبور ایمن از خیابان پرداخت.

همچنین آقای میرزایی مسئول آموزش فوریتهای پزشکی به مراقبتهای پس از تصادف پرداخت و در ادامه آقای رجایی کارشناس بیماریهای غیر واگیر به انتظارات و شرح وظایف اشاره نمود و در پایان به پرسش های کارشناسان پاسخ داده شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کارگاه پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی با رویکرد کاهش مرگ در جوانان در مرکز بهداشت استان
  • برگزاری کارگاه پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی با رویکرد کاهش مرگ در جوانان در مرکز بهداشت استان
  • برگزاری کارگاه پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی با رویکرد کاهش مرگ در جوانان در مرکز بهداشت استان
  • برگزاری کارگاه پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی با رویکرد کاهش مرگ در جوانان در مرکز بهداشت استان
  • برگزاری کارگاه پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی با رویکرد کاهش مرگ در جوانان در مرکز بهداشت استان
ثبت امتیاز
اردیبهشت 1400 (3)
فروردین 1400 (236)
اسفند 1399 (210)
بهمن 1399 (183)
دی 1399 (187)
آذر 1399 (285)
آبان 1399 (212)
مهر 1399 (240)
شهریور 1399 (277)
مرداد 1399 (252)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)