X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 28 بهمن 1397
گزارش عملکرد مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

  گزارش عملکرد مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

امتیاز: Article Rating


 

مهندس احتشام جوکار مدیر اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ایلام خدمات و فعالیت های حوزه خود را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار وب دا، مشروح خدمات این حوزه به شرح زیر است:

۱-برگزاری ثبت نام الکترونیکی آزمون بهورزی و آزمون فوریتهای پزشکی
آموزش ICDL  به مدت 130 ساعت برای کارکنان دانشگاه به تعداد 120 نفر 
۲-به جریان انداختن پرونده 200 میلیون تومانی و تعیین تکلیف شدن مبلغ 154 میلیون آن به نفع دانشگاه
۳-نصب سوئیچ core در مرکز زواره ای و صرفه جویی بصورت ماهیانه 6.000.000 میلیون ریال و صرفه جویی هزینه تجهیزات 480.000.000 میلیون ریال
۴-مناقصه اینترنت و اینترانت دانشگاه، (افزایش پهنای باند از100MB به 400MB با قیمت 22 میلیون تومان در ماه) که قبلا مبلغی برابر با 34 میلیون تومان برای کل پهنای باند دانشگاه(100MB). 
۵-انتخاب،نصب و راه اندازی سیستم جامع نوبت دهی در کل استان بصورت مرکزی با قیمت 66 میلیون تومان و انتقال بر روی خط چهار رقمی 3890 برای کل استان
۶-انتخاب بسته حضور غیاب متمرکز جهت کل استان با قیمت 32 میلیون تومان( صرفه جویی هزینه 278.000.000.000 میلیون تومان نسبت به سیستمهای جزیره ای) .
۷-انتخاب PACS جامع جهت بیمارستانهای استان با برآورد صرفه جویی 350.000.000 میلیون تومان بصورت ماهیانه
۸-راه اندازی ویدئو کنفرانس جهت برگزاری دوره های آموزشی و جلسات با سطح استان(صرفه جویی در هزینه ماموریت)
۹-انتخاب سیستم HIS جهت تمامی مراکز بیمارستانی سطح استان بدون هزینه خرید و فقط با قرارداد پشتیبانی که از 49 میلیون تومان به 39 میلیون تومان در سال و در نهایت با رایزنی بیشتر با پشتیبانی 32 میلیون تومان در سال برای هر بیمارستان که کمتر از  مبلغ پشتیبانی نرم افزار فعلی می باشد.
۱۰اجرای کامل HIS بیمارستانی در سطح استان بصورت یکپارچه.
۱۱-نصب و راه اندازی سیستم حضور و غیاب اعضای هیئت علمی در بیمارستان های امام (ره) ، شهید مصطفی خمینی و آیت اله طالقانی شهر ایلام
۱۲-استقرار میز خدمت براساس نیازهای آن جهت خدمت به مردم
۱۳-خرید نرم افزار درآمد جهت شهرستان سیروان بدون پرداخت هزینه خرید
۱۴-خرید 500 کاربر جهت اتوماسیون اداری
۱۵-خرید فایروال مالی جهت سامانه بهداد بانک مرکزی به مبلغ 34 میلیون تومان
۱۶-پشتیبانی 24 ساعته از نرم افزار درآمد(سیمکو) جهت مراکز بهداشتی درمانی 
۱۷-پشتیبانی 24 ساعته از نرم افزار سیب جهت مراکز بهداشتی درمانی 
پشتیبانی 24 ساعته از تمامی نرم افزارهای اداری ، مالی وHIS بیمارستانی
۱۸-خرید چهار دستگاه سرور جهت بیمارستانهای استان به مبلغ 380 میلیون تومان
۱۹-انعقاد قرارداد پشتیبانی نرم افزارهای اداری و مالی- درآمد- سیستم جامع آماری دانشگاه
۲۰-بروز رسانی پورتال دانشگاه توسط تمامی واحدهای تابعه دانشگاه و انعقاد قرارداد جهت طراحی پورتال اصلی دانشگاه با قیمت 6 میلیون تومان
۲۱-راه اندازی سامانه نیروهای شرکتی و آموزش آن به تمامی مدیران امور عمومی -کارگزینی- حراست و مالی واحد های تابعه
۲۲-پیگیری قرارداد نیروهای شرکتی و در حال انجام مناقصه جهت انتخاب شرکت جدید با توجه به مبلغ 500 هزار تومان به ازای هر نفر که شرکت فعلی علاو بر اصل قرارداد بدون هیچ گونه خدماتی از دانشگاه دریافت می کند
۲۳-مدیریت سامانه الکترونیکی آموزشی جهت کلیه همکاران
۲۴-مدیریت برگزاری کلیه جلسات ویدئو کنفرانس وزارت (در بستر نرم افزار شوکا)
۲۵-طراحی فرم های مالی طرح تحول سلامت در سامانه آماری دانشگاه
۲۶-طراحی فرم های بودجه تفصیلی در سامانه آماری جامع دانشگاه
۲۷-تکمیل و بروز رسانی اطلاعات جامع دانشگاه در سامانه سیناسا وزارت متبوع
۲۸-پایش و بازنگری اطلاعات در سامانه اطلاعات بیمارستانی(آواب)
۲۹-امكان سنجى 68 نقطه فاقد ارتباط، و در نهايت عقد قرارداد براى راه اندازى و سرويس دهى به52 نقطه از نقاط مذكور، که تا کنون 31 نقطه وصل شده و بقیه نقاط در حال انجام می باشد و 13 نقطه دیگر که قبلا بصورت شخصی با شرکت های وب قرارداد داشته علاوه بر نقاط مذکور به قرارداد اضافه گردید.
۳۰-كسب بالاترين امتياز در ارزيابى عملكرد دانشگاه توسط سازمان مديريت در جشنواره شهيد رجايى،از١٨٥ امتياز ،١٨٣امتياز كسب نموده ايم؛ تدوين سالنامه آمارى٩٦ و آماده چاپ می باشد.
۳۱-برگزارى كميته كاهش خودكشى با ساير معاونتها و ثبت روزانه خودكشى در سامانه فرابر دانشگاه
۳۲-تكميل سالنامه آمارى داشنگاه در سالنامه استان كه توسط سازمان مديريت تهيه مى شود
۳۳-تكميل و بررسى كل شاخصهاى هيات امنا جهت ارائه در جلسه مربوطه و ثبت مصوبات جلسات هیات امنا در سامانه هیات امنا وزارت متبوع
در نهايت سامانه كارا كه در اين چند ماهه،٣3طرح مربوط به دانشگاه را بررسى و تاييد نموده و در جلسات فنى استاندارى و اداره كار، موارد لازم دفاع و به نفع دانشگاه كارهاى مربوطه را انجام داده و الان دانشگاه از سازم

انهايي است كه در اين موضوع در صدر می باشد(دو طرح ملی 1- رادیو تراپی دکتر کشاورز 2- کارخانه تولید در بدره)
۳۴-سامانه رصد که سامانه ثبت اشتغال های ایجاد شده توسط دانشگاه می باشد که نیروهای طرحی جذب شده در سال 97 بعنوان اشتغال جدید در سامانه ثبت گردیده است و این سامانه یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد دانشگاه  توسط سازمان مدیریت می باشد.
۳۵-عقد قرارداد و راه اندازی فیبرنوری فوریت پزشکی استان به شبکه فیبرنوری دانشگاه .
۳۶-عقد قرارداد فیبرنوری پردیس دانشگاه با شرکت مخابرات جهت اتصال این حوزه به شبکه فیبرنوری دانشگاه بدون پرداخت پرداخت هزینه راه اندازی به مخابرات استان و فقط با پشتیبانی ماهیانه 124 هزار تومان در ماه.
۳۷-قرارداد نرم افزار آسایار (اورژانس) با شرکت مورد انتخاب وزارت و خرید تجهیزات سخت افزاری این سامانه.
۳۸-استاندارد سازی شبکه وایرلس شهرستان ایلام بعنوان شبکه جایگزین و پشتیبان فیبر نوری .
۳۹-راه اندازی نرم افزار و سخت افزار مانیتورینگ اتاق عمل در بیمارستان امام (ره) جهت تکریم بیماران و مراجعه کنندگان
۴۰-اتصال ساختمان مرکز آسیب ها با فیبرنوری به شبکه دانشگاه
۴۱-اتصال مجموعه پردیس 2 به صورت وایرلس با شبکه دانشگاه
۴۲-نصب و راه اندازی شبکه سالن آزمون معاونت آموزشی
۴۳-نصب و راه اندازی شبکه پردیس۲
۴۴-راه اندازی 6 دستگاه سوییچ و 5 دستگاه AP در ساختمان پردیس 2
خرید دستگاه SAN Storage برای بهبود کارایی سرورهای مجموعه پردیس
۴۵-ایجاد 59 اکانت ایمیل دانشگاهی برای دانشجویان ارشد و اعضای هیئت علمی
۴۶-ایجاد 92 اکانت VPN برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی
ایجاد 469 اکانت اینترنت برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی
طراحی و سفارش قالب گرافیکی جدید برای پورتال اصلی دانشگاه 
۴۷-اعمال و سفارشی سازی قالب گرافیکی جدید برای زیرپورتالهای معاونت ها
۴۸-ایجاد 11 زیر پورتال جدید و آموزش نمایندگان زیرپورتال ها
۴۹-ورود مقالات اعضای هئیت علمی به سامانه eprints
۵۰-ارتقا نسخه نرم افزاری ایمیل دانشگاهی
۵۱-ارتقا سامانه مدیریت طرح های تحقیقاتی
۵۲-نصب و راه اندازی و بررسی برنامه های مصوب وزارت متبوع
۵۳-اعمال نسخه اول برنامه استحقاق درمان و تکمیل چک لیست مربوطه با همکاری مسئولان این حوزه در بیمه سلامت و ارائه آموزش های لازم به نمایندگان این برنامه در مراکز درمانی دانشگاه
۵۴- نصب و راه اندازی نسخه دوم  سرویس استحقاق درمان در تمامی بیمارستان های استان.
۵۵-تعرفه های اعمال جراحی گلوبال در 1397
۵۶-انعكاس اقدامات صورت گرفته در خصوص برنامه نظام ارجاع و ارسال گزارشات مربوطه 
۵۷-آمادگی این حوزه جهت راه اندازی نظام ارجاع در شهرستان ایوان به عنوان پایلوت 
۵۸-دسترسی کامل داروخانه و مدیریت ، کنترل آن به معاونت عذا و دارو براساس گایدلاین وزارت در بیمارستان های سطح استان.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • گزارش عملکرد مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه
ثبت امتیاز
تیر 1399 (150)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)