X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 30 بهمن 1397
برگزاري چهارمين جلسه آسیب شناسی برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 97

  برگزاري چهارمين جلسه آسیب شناسی برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 97

امتیاز: Article Rating


چهارمین جلسه ستاد پایش برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  با حضور ریاست محترم دانشگاه، مدیرپایش برنامه عملیاتی، معاونین دانشگاه، روسای حوزه های ستادی و مسئولین محترم پایش برنامه عملیاتی این حوزه ها در محل سالن اجتماعات معاونت بهداشتی استان برگزار گردید.


در ابتدای این جلسه دو ساعته، ریاست دانشگاه دکتر کریم همتی ضمن تشکر از زحمات همه دست اندرکاران برنامه عملیاتی در دانشگاه، پرداختن به این مقوله را از اولویت های جدی دانشگاه عنوان کرد و از همه حوزه ها خواست تا به طور اختصاصی با تشکیل جلساتی با حضور معاون مربوطه و تیم کاری زمینه حل مشکلات احتمالی در اجرای برنامه عملیاتی را فراهم کنند.

همچنین در ادامه رئیس دانشگاه از عملکرد مجموعه مدیریتی دانشگاه به خاطر کسب رتبه دانشگاه شایسته در حوزه برنامه ریزی در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور تقدیر کرد و خواستار تداوم عملکردهای مثبت در این حوزه تا رسیدن به جایگاه سرآمدی در مقوله برنامه عملیاتی در کشور شد.
در ادامه جلسه مدیر پایش برنامه عملیاتی دانشگاه ضمن قدردانی توجه ویژه ریاست دانشگاه به نظام برنامه ریزی عملیاتی، از زحمات معاونین، روسای ادارات ستادی و مسئولین پایش در حوزه های مختلف قدردانی کرد و از کلیه معاونت ها و حوزه های مرتبط خواست که در دو نوبت باقیمانده بارگذاری مستندات در اسفند 97 و فرورین 978، با جدیت بیشتری اقدام به اجرا و پایش مناسب برنامه عملیاتی نمایند. 

در ادامه گزارش عملکرد 9 ماهه دانشگاه و نقاط قوت و ضعف در حوزه برنامه عملیاتی توسط دکتر جمیل صادقی فر مدیر پایش برنامه عملیاتی دانشگاه برای حاضرین ارائه شد.

همچنین در ارتباط با وضعیت ارزیابی عملکرد دانشگاه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شاخص های عمومی و اختصاصی مربوط به این ارزیابی که ملاک انتخاب دستگاه های برتر در جشنواره شهید رجایی می‌باشد، آسیب شناسی لازم صورت پذیرفت.
در ادامه جلسه کلیه معاونین و مسئولین حوزه های مرتبط و نیز مسئولین پایش به بیان مشکلات و چالش های پیش روی اجرا و پایش برنامه عملیاتی حوزه خود پرداختند و راه حل های مناسبی برای اجرای بهتر برنامه و بارگذاری دقیق تر مستندات در سامانه برنامه عملیاتی بیان کردند.
گفتنی است اکثر حوزه های دانشگاه در عملکرد ۹ ماهه امتیازی بالاتر از 90 درصد از مجموع 100 درصد امتیازات اجرای برنامه عملیاتی را کسب کرده اند و تنها در چند حوزه این مهم مقدور نشده است که با تدابیر مناسب این موارد نیز در گزارش پایان سال مرتفع خواهد شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
 • برگزاري چهارمين جلسه آسیب شناسی برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 97
 • برگزاري چهارمين جلسه آسیب شناسی برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 97
 • برگزاري چهارمين جلسه آسیب شناسی برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 97
 • برگزاري چهارمين جلسه آسیب شناسی برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 97
 • برگزاري چهارمين جلسه آسیب شناسی برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 97
 • برگزاري چهارمين جلسه آسیب شناسی برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 97
 • برگزاري چهارمين جلسه آسیب شناسی برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 97
 • برگزاري چهارمين جلسه آسیب شناسی برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 97
 • برگزاري چهارمين جلسه آسیب شناسی برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 97
 • برگزاري چهارمين جلسه آسیب شناسی برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 97
 • برگزاري چهارمين جلسه آسیب شناسی برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 97
 • برگزاري چهارمين جلسه آسیب شناسی برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 97
 • برگزاري چهارمين جلسه آسیب شناسی برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 97
ثبت امتیاز
تیر 1399 (149)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)