X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 05 اسفند 1397
برگزاری دور هفتم آموزش نظام پیشنهادات و ثبت تجارب مدیران سلامت در دانشگاه

  برگزاری دور هفتم آموزش نظام پیشنهادات و ثبت تجارب مدیران سلامت در دانشگاه

امتیاز: Article Rating

 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: از سلسله دوره های آموزشی تحت عنوان آموزش نظام پیشنهادات و ثبت تجارب مدیران سلامت کشور ویژه شرکت در جشنواره اسفندماه سالجاری در دانشگاه برگزار گردید.

 

به گزارش خبرنگار وب دا، دکتر ایرج پاکزاد در این رابطه اظهار داشت: این دوره آموزشی در هفته جاری به همت مرکز توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه و برای کارکنان تمامی رسته های بهداشتی، درمانی و اداری مالی شهرستان آبدانان برگزار گردید.

 

وی افزود: مدرس این دوره آموزشی نیز همانند قبل رضا چراغی کارشناس بهبود سیستمها و روشهای مرکز توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه بودند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری دور هفتم آموزش نظام پیشنهادات و ثبت تجارب مدیران سلامت در دانشگاه
ثبت امتیاز
تیر 1399 (172)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)