X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 07 اسفند 1397
کلاس آموزش احیاء پایه ویژه سفیران سلامت دانشجو در شهرستان آبدانان

  کلاس آموزش احیاء پایه ویژه سفیران سلامت دانشجو در شهرستان آبدانان

امتیاز: Article Rating


کلاس آموزش احیاء پایه ویژه سفیران سلامت دانشجو ، توسط واحد های آموزش سلامت و مدارس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبدانان در دانشگاه آزاد این شهرستان برگزار شد.
  بالوی مسئول فوریت های پزشکی ، نکاتی در مورد احیاء پایه بصورت تئوری وعملی  برای حاضران در این کلاس ارائه نمود.

در پایان کارت سفیر سلامت با لوح سوگندنامه و کتاب خودمراقبتی جوانان بین سفیران سلامت دانشگاه آزاد توزیع گردید . 

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • کلاس آموزش احیاء پایه ویژه سفیران سلامت دانشجو در شهرستان آبدانان
  • کلاس آموزش احیاء پایه ویژه سفیران سلامت دانشجو در شهرستان آبدانان
  • کلاس آموزش احیاء پایه ویژه سفیران سلامت دانشجو در شهرستان آبدانان
ثبت امتیاز
تیر 1399 (172)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)