X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 اسفند 1397
 برگزاری آزمون نیازسنجی مراقبین سلامت وبهورزان خانه های بهداشت  شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان

  برگزاری آزمون نیازسنجی مراقبین سلامت وبهورزان خانه های بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان

امتیاز: Article Rating

 

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان گفت: آزمون نیازسنجی مراقبین سلامت وبهورزان خانه‌های بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان  باحضور کلیه مراقبین سلامت وبهورزان خانه های بهداشت درمحل سالن  اجتماعات هنرستان دکترحسابی شهر  ایوان برگزار گردید.

به گزارش علیخان حاتمی مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان؛ دکتر خورشیدی در این رابطه اظهار داشت: این آزمون توسط مرکز آموزش بهورزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان و با همکاری کارشناسان واحدهای بهداشتی ستاد شبکه برگزار شد.

وی یادآورشد: هدف از برگزاری این آزمون سنجش  نیازهای آموزشی کارکنان در سال ۹۸ می باشد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  •  برگزاری آزمون نیازسنجی مراقبین سلامت وبهورزان خانه های بهداشت  شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان
ثبت امتیاز
تیر 1399 (149)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)