X

اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 01 فروردین 1398
اجرایی طرح ضربتی بهداشت  محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان  در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی  شهرستان ایوان

  اجرایی طرح ضربتی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهرستان ایوان

امتیاز: Article Rating


 

با توجه به هماهنگی بعمل آمده با داستان محترم شهرستان ایوان و تعزیرات حکومتی ، صنعت و معدن و تجارت ، دامپزشکی و نیروی انتظامی شهرستان ایوان و بکار گیری کلیه بازرسین بهداشت محیط اقدام به اجرای طرح ضربتی یکروزه  بازدید و کنترل بهداشتی مراکز حساس فروش و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی انجام گرفت.

 در این راستا ضمن تقسیم نیروی ها به ۶ اکیپ ۴ نفره از کلیه مراکز حساس از جمله کارگاه شرینی پزی و فروشی . نانوایی . گوشت و مرغ فروشی . نانوایی . کبابی و اغذیه فروشی . رستوران . فروشگاههای بزرگ مواد غذایی . سامانه آبرسانی و آرایشگاه زنانه و مردانه در شهر ایوان و زرنه بمنظور ارتقای سلامت مواد غذایی  و آموزش چهره به چهره به متصدیان ؛ بیش از ۶۰۰ کیلو گرم مواد غذایی غیر قابل مصرف انسانی جمع آوری و ضبط گردید.

 همچنین تعداد دو واحد صنفی دارای تخلف بهداشتی پلمب  شد و با متخلفین بهداشتی توسط قاضی محترم همراه برخورد لازم بعمل آمده و  پرونده قضایی تشکیل گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • اجرایی طرح ضربتی بهداشت  محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان  در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی  شهرستان ایوان
ثبت امتیاز
دی 1399 (177)
آذر 1399 (285)
آبان 1399 (212)
مهر 1399 (240)
شهریور 1399 (277)
مرداد 1399 (252)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)