X

اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 01 فروردین 1398
بازدید تیم بهداشتی اعزامی ازمرکزبهداشت شهرستان دهلران از یادمان شرهانی

  بازدید تیم بهداشتی اعزامی ازمرکزبهداشت شهرستان دهلران از یادمان شرهانی

امتیاز: Article Rating

 

تیم بهداشتی اعزامی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران از یادمان و منطقه عملیاتی شرهانی بازدید نمود.

این تیم اعزامی مشتمل بر کارشناسان بهداشت محیط،مبارزه با بیماریها ومسئول جامع پزشکی درتاریخ از وضعیت بهداشتی اماکن موجود درمنطقه شرهانی شامل استراحتگاه ،نمازخانه، آشپزخانه ،آبخوریها ،سرویسهای بهداشتی بازدید نمودند.

 در این بازدید آموزش نکات بهداشت محیطی و مسایل پیشگیرانه مربوط به بیماریهای واگیر پمفلت پیشگیری ازبیماریهای منتقله ارائه گردید.  

همچنین کلرسنجی ونمونه گیری از آب شرب مصرفی جهت آزمایش باکتریولوژیکی اخذ شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید تیم بهداشتی اعزامی ازمرکزبهداشت شهرستان دهلران از یادمان شرهانی
ثبت امتیاز
دی 1399 (177)
آذر 1399 (285)
آبان 1399 (212)
مهر 1399 (240)
شهریور 1399 (277)
مرداد 1399 (252)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)