X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 29 اردیبهشت 1398
هدیه ۱۱۳ روز از حقوق خرداد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام به پویش بهار همدلی

  هدیه ۱۱۳ روز از حقوق خرداد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام به پویش بهار همدلی

امتیاز: Article Rating

 


مجموعه کارکنان معاونت فرهنگی و دانشجویی باز هم با مراجعه به بخش‎‌ها و کارکنان دانشگاه به دنبال معرفی پویش و ترغیب کارکنان برای پیوستن به این حرکت ملی بودند.

به گزارش مفدا ایلام، به دنبال تاکیدات معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و در ادامه تلاش‌ها برای معرفی پویش ملی بهار همدلی، کارکنان مجموعه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام امروز هم مراجعه مستقیم به کارکنان و واحدهای دانشگاه را در دستور کار خود قرار دادند.

در مجموع، چهار کارگروه با مراجعه به معاونت توسعه و مدیریت منابع، معاونت درمان، معاونت غذا و دارو، معاونت بهداشتی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایلام بصورت مستقیم، کارکنان این واحدها را جهت پیوستن به پویش بهار همدلی ترغیب کردند.

در پایان امروز و با تلاش این کارگروه‌ها تعداد ۹۹ نفر با پیوستن به این پویش، معادل ۱۱۳ روز از حقوق خردادماه خود را برای کمک به ساخت واحدهای مسکونی تخریب شده اختصاص دادند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • هدیه ۱۱۳ روز از حقوق خرداد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام به پویش بهار همدلی
  • هدیه ۱۱۳ روز از حقوق خرداد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام به پویش بهار همدلی
  • هدیه ۱۱۳ روز از حقوق خرداد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایلام به پویش بهار همدلی
ثبت امتیاز
آذر 1399 (32)
آبان 1399 (212)
مهر 1399 (240)
شهریور 1399 (277)
مرداد 1399 (252)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)