X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 28 خرداد 1398
برگزاری جلسه كميته درون بخشي كاهش آسيب هاي اجتماعي در مرکز بهداشت شهرستان ایلام

  برگزاری جلسه كميته درون بخشي كاهش آسيب هاي اجتماعي در مرکز بهداشت شهرستان ایلام

امتیاز: Article Rating

 

جلسه كميته درون بخشي كاهش آسيب هاي اجتماعي در مرکز بهداشت شهرستان ایلام با هماهنگی واحد سلامت روان در راستای بهبود عملکرد این واحد و با هدف پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مسئولان مرکز بهداشت شهرستان ایلام، دکتر محمدیان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی ـ اجتماعی، مسئولین واحدها و کارشناسان سلامت روان مراکز جامع سلامت تشکیل شد، دکتر عیوضی رئیس مرکز بهداشت شهرستان ایلام در این جلسه  جلسه را با  تاکید برافزایش آسیب های اجتماعی در جامعه و ضرورت کاهش این آسیب ها آغاز کرد.

 وی در ادامه به اهمیت این موضوع اشاره نمود وسپس سرکار خانم دربندی کارشناس مسئول واحد سلامت روان مرکز بهداشت، کلیات برنامه کاهش آسیب های اجتماعی وانتظارات واحد سلامت روان از سایر واحدهای ستادی در جهت هماهنگی وهمسویی در پیشبرد اهداف کاهش آسیب های اجتماعی ذکر نمود و همچنین کارشناسان سلامت روان به ارائه پیشنهادات ونکته نظرات در ارتباط با کاهش آسیب های اجتماعی بیان نمودند.

در ادامه نیز دکتر محمدیان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی ـ اجتماعی ضمن تشکر از رئیس مرکز بهداشت به خاطر تلاش های مضاعفشان در حوزه سلامت روان به بیان دیدگاههای خود در این مورد پرداخت و در ادامه به تشریح وظایف شورای عالی سلامت روان در دانشگاه پرداخت.

وی همچنین به این موضوع اشاره داشت که در مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب های روانی ـ اجتماعی با مشارکت مرکز بهداشت شهرستان برنامه جامع مداخله پیشگیری از خودکشی از اول تیرماه سال جاری اجرایی می شود.

در خاتمه نیز دکتر نصرالهی معاون بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان ایلام به جمع بندی صحبت های حاضرین در این  جلسه و توضیحات لازم در خصوص اهمیت برنامه  کاهش آسیب های اجتماعی ارائه نمود.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه كميته درون بخشي كاهش آسيب هاي اجتماعي در مرکز بهداشت شهرستان ایلام
  • برگزاری جلسه كميته درون بخشي كاهش آسيب هاي اجتماعي در مرکز بهداشت شهرستان ایلام
  • برگزاری جلسه كميته درون بخشي كاهش آسيب هاي اجتماعي در مرکز بهداشت شهرستان ایلام
  • برگزاری جلسه كميته درون بخشي كاهش آسيب هاي اجتماعي در مرکز بهداشت شهرستان ایلام
ثبت امتیاز
اسفند 1398 (60)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)