X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 28 خرداد 1398
برگزاری جلسه کارگروه بسیج ملی کنترل فشارخون در شبکه بهداشت و درمان سیروان

  برگزاری جلسه کارگروه بسیج ملی کنترل فشارخون در شبکه بهداشت و درمان سیروان

امتیاز: Article Rating

 

جلسه کارگروه بسیج ملی کنترل فشارخون در شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور روسای ادارات و ارگانهای سطح شهرستان سیروان برگزار گردید، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان ابتدا توضیحات مبسوطی را در خصوص علل بروز این بیماری ارایه نمود.

مهندس سهراب نژاد در ادامه ضمن معرفی اهداف و نقشه راه بسیج ملی کنترل فشارخون از روسای ادارات و ارگانهای سطح شهرستان سیروان درخواست نمود که در اجرای این طرح نهایت مساعدت و همکاری را بعمل آورند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه کارگروه بسیج ملی کنترل فشارخون در شبکه بهداشت و درمان سیروان
ثبت امتیاز
اسفند 1398 (65)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)