X

اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 14 شهریور 1398
برگزاری دوره آموزشی تریاژ در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه در بیمارستان کوثر  ایلام

  برگزاری دوره آموزشی تریاژ در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه در بیمارستان کوثر ایلام

امتیاز: Article Rating

 

بنا به دستورالعمل وزارتی، دوره آموزشی تریاژ در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه در بیمارستان کوثر ایلام برگزار شد.

با توجه به اینکه بیمارستانهای خصوصی و خیریه در حوادث و بلایا بعنوان پشتیبان  و یک ظرفیت عالی برای مراکز درمانی دولتی محسوب می‌شوند، در این خصوص امروز ۱۴ شهریورماه؛ کارگاه آموزشی تریاژ بیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه برای پرسنل حوزه‌های مختلف بیمارستان و زایشگاه تخصصی کوثر ایلام توسط دکتر جعفر بازیار دکترای سلامت در بلایا و فوریتها برگزار گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری دوره آموزشی تریاژ در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه در بیمارستان کوثر  ایلام
ثبت امتیاز
اسفند 1398 (60)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)