X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 22 مهر 1398
 ارائه خدمات بهداشتی درمانی به زائران اربعین حسینی

  ارائه خدمات بهداشتی درمانی به زائران اربعین حسینی

امتیاز: Article Rating


 
ارائه خدمات بهداشتی درمانی به زائران اربعین حسینی توسط معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از ۱۶ لغایت ۲۰ مهرماه تشریح شد.

به گزارش خبرنگار وب دا دکتر راضی ناصری فر در این رابطه اظهار داشت: در این مدت ذکرشده تعداد ۵ تیم متشکل از ۶۵ نفر از پرسنل مبارزه با بیماریهای دانشگاه  تعداد۲۵۱۷۷ عدد ماسک و تعداد ۶۲۲۴۰ عدد پمفلت آموزشی را در بین زائران اربعین حسینی توزیع نموده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت نیز 
تعداد ۳۰۳ عدد مایع ضد عفونی كننده دست نیز در بین زائران اربعین حسینی جهت حفظ سلامت آنان توزیع شده است.

وی همچنین در رابطه با خدمات و فعالیت های حوزه بهداشت محیط نیز خاطرنشان کرد: از ۱۶ لغایت ۲۰ مهرماه نیز تعداد ٢٠ تیم متشکل از ۴۰ نفر پرسنل خدوم بهداشت محیط تعداد ۲۰۵۶ مورد بازدید از اماکن و مراکز تولید و توزیع و عرضه مواد غذایی و آب آشامیدنی داشته اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بیان داشت: همچنین نیروهای زحمتکش بهداشت محیط تعداد ۱۱۷۸ مورد آموزش به خادمان زائران در موکب‌ها نیز انجام داده اند و در رابطه با سلامت آب آشامیدنی نیز تعداد ۲۶۱۱ مورد كلرسنجي و تعداد ۱۰۲۸ مورد سنجش پرتابل را به مرحله انجام رسانده اند.

دکتر ناصری فر بیان داشت: در مدت مذکور در پی بازدیدهای پرسنل بهداشت محیط مقدار ۲۵۳ کیلوگرم مواد غذایي فاسد جمع آوری و معدوم شده است.

وی یادآورشد: همچنین تعداد ۴۲ مورد نمونه‌برداري مواد غذایي و ۲۰۵ مورد نمونه‌برداري آب و تعداد ۱۹۱ مورد نظارت بر توزيع مواد غذایي و تعداد ۲۲۸ مورد بازديد از سرويس بهداشتي نیز از سوی پرسنل بهداشت محیط انجام شده است.

اشتراک گذاری
تصاویر
  •  ارائه خدمات بهداشتی درمانی به زائران اربعین حسینی
ثبت امتیاز
مرداد 1399 (123)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)