X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 مهر 1398
داوطلبان سلامت همگام با مراقبین سلامت شبکه بهداشت ودرمان جهت خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی

  داوطلبان سلامت همگام با مراقبین سلامت شبکه بهداشت ودرمان جهت خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی

امتیاز: Article Rating


کارشناس مسئول واحد آموزش وارتقای سلامت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چرداول از حضور داوطلبانه تعدادی از طلاب بعنوان داوطلب سلامت خبرداد.

مهندس عبداللهی فرد گفت : آموزش چهره به چهره و گروهی ، توزیع مواد آموزشی، مدیریت و جمع آوری پسماندها ، تست قند خون ، اندازه گیری فشارخون ، شناسایی افراد بیمار و ارجاع به واحدهای درمانی ، شرکت در سایر فعالیت های خدمات رسانی به زائران ازجمله توزیع آب آشامیدنی سالم ، موادغذایی بهداشتی ، نظرسنجی در موکب های سلامت و ارائه آموزش های خودمراقبتی و سلامت در سفر را از مهمترین اقدامات داوطلبان سلامت به زوار اربعین حسینی برشمرد .
اشتراک گذاری
تصاویر
  • داوطلبان سلامت همگام با مراقبین سلامت شبکه بهداشت ودرمان جهت خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی
ثبت امتیاز
بهمن 1399 (11)
دی 1399 (187)
آذر 1399 (285)
آبان 1399 (212)
مهر 1399 (240)
شهریور 1399 (277)
مرداد 1399 (252)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)