X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 06 آذر 1398
جلسه مدارس مروج سلامت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان درّه شهر برگزار شد

  جلسه مدارس مروج سلامت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان درّه شهر برگزار شد

امتیاز: Article Rating


با حضور دکتر مظلومی سرپرست شبکه بهداشت و درمان دره شهر و مدیران مدارس دره شهر ، جلسه آموزشی پیرامون مدارس مروج سلامت و مکمل یاری برگزار شد.

طی این جلسه آموزشی، دکتر مظلومی ضمن عرض خوش آمدگویی، بر اهمّیت سلامت نوجوانان و وضعیت بیماریها در دانش آموزان تاکید نمودند.

در ادامه دستورالعمل اجرایی مدارس مروج سلامت توسط کارشناس سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس ارائه گردید.

در پایان توسط کارشناس تغذیه نکاتی در خصوص اهمّیت مکمل یاری و وضعیت پایگاه تغذیه سالم عنوان شد.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه مدارس مروج سلامت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان درّه شهر برگزار شد
ثبت امتیاز
مرداد 1399 (170)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)