X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 06 آذر 1398
برگزاری چهارمین جلسه کنفرانس علمی ادواری مراقبت های پرستاری دیالیز در بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام

  برگزاری چهارمین جلسه کنفرانس علمی ادواری مراقبت های پرستاری دیالیز در بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام

امتیاز: Article Ratingمدیر آموزش مداوم معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در این رابطه اظهار داشت: چهارمين جلسه از كنفرانس علمي ادواري دياليز با عنوان "مراقبت هاي پرستاري در دياليز" در سالن كنفرانس بيمارستان شهيد مصطفي خميني برگزار شد.

خانم دکتر اعظمی در ادامه افزود: اين برنامه داراي ٢.٥ امتياز آموزش مداوم براي پرستاران مي‌باشد.

گفتنی است که در این کنفرانس علمی دكتر رضا اسدزاده، دكتر ايرج احمدي و صادق بسطامي به ایراد سخنراني در رابطه با موضوعات مورد نظر پرداختند.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری چهارمین جلسه کنفرانس علمی ادواری مراقبت های پرستاری دیالیز در بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام
ثبت امتیاز
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)