X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 11 آذر 1398
کمیته سرمایه انسانی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد

  کمیته سرمایه انسانی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد

امتیاز: Article Rating


کمیته سرمایه انسانی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام با حضور رییس دانشگاه، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، مدیر منابع انسانی و رییس گروه تشکیلات، آموزش و طبقه بندی مشاغل در دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر پاکزاد معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه به عنوان رئیس کمیته گزارش از عملکرد و فعالیت و فرآیند تصمیم‌گیری در این کمیته را بیان نمود.

در ادامه نیز دکتر کریمیان رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام بر هرچه بهتر برگزار شدن این کمیته‌ها و رعایت قوانین و مقررات در سطوح مختلف دانشگاه تاکید نمود.

گفتنی است که در ادامه این جلسه در خصوص درخواست بهورزانی که خانه بهداشت محل خدمت آنان ارتقاء یافته و افرادی برای جایگزینی آنان در سیستم وجود دارد و یا مدرک دانشگاهی بهداشتی درمانی اخذ نموده‌اند، تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • کمیته سرمایه انسانی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد
ثبت امتیاز
خرداد 1399 (134)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)