X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 25 آذر 1398
حضور رییس دانشگاه و مسئول نهاد رهبری در دانشگاه در نشست مسئولان آموزش عالی استان

  حضور رییس دانشگاه و مسئول نهاد رهبری در دانشگاه در نشست مسئولان آموزش عالی استان

امتیاز: Article Rating


رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام و مسئول نهاد رهبری در دانشگاه در نشست مسئولان آموزش عالی استان ایلام با حضور حجت الاسلام والمسلمین رستمی نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور شرکت نمودند.

در این نشست دکتر کریمیان رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام ضمن خیرمقدم به نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور؛ به تشریح گزارشی از اقدامات و خدمات دانشگاه علوم پزشکی ایلام پرداخت.

همچنین در این نشست حجت الاسلام والمسلمین هاشمی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ایلام نیز ضمن خیرمقدم به حجت الاسلام والمسلمین رستمی نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور، در رابطه اقدامات حوزه نهاد رهبری در دانشگاه مطالبی را عنوان کرد.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • حضور رییس دانشگاه و مسئول نهاد رهبری در دانشگاه در نشست مسئولان آموزش عالی استان
ثبت امتیاز
آذر 1399 (32)
آبان 1399 (212)
مهر 1399 (240)
شهریور 1399 (277)
مرداد 1399 (252)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)