X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 24 اردیبهشت 1391
خوابگاه کوثر ایلام به امکانات ورزشی جدید مجهز شد.

  خوابگاه کوثر ایلام به امکانات ورزشی جدید مجهز شد.

امتیاز: Article Rating

امسال و برای اولین بار10 دستگاه دوچرخه کورسی برای خوابگاه کوثر اختصاص یافته است. که دراین خوابگاه نصب می شوند و دانشجویان دختر می توانند ازاین خدمات استفاده کنند. وی ادامه داد: برای ساخت این 10 دستگاه دوچرخه 30 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات دانشگاه هزینه شده است .وی اضافه کرد: ایجاد شور و نشاط  در بین دانشجویان ازاهداف دانشگاه است که با خرید این 10 دستگاه دوچرخه برای خوابگاه کوثر این مهم بیشتر از گذشته محقق شده است و برنامه هایی برای خرید این دستگاهها برای سایر خوابگاههای دانشگاه در دستور کار قرار دارد که امیدواریم با اختصاص اعتبار مسئولین این امر تحقق یابد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • خوابگاه کوثر ایلام به امکانات ورزشی جدید مجهز شد.
ثبت امتیاز
اسفند 1398 (65)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)