X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 24 اردیبهشت 1391
در هفته واکسیناسیون به مناطق صعب العبور شهرستان دره شهر ارائه خدمت شد.

  در هفته واکسیناسیون به مناطق صعب العبور شهرستان دره شهر ارائه خدمت شد.

امتیاز: Article Rating

در راستای تحقق این هدف ارزشمند، به مناسبت فرا رسیدن هفته واکسیناسیون، اکیپی از گروه مبارزه با بیماریهای این شهرستان به همراه بهورز خانه بهداشت پشته ماژین به مناطق سیاری و صعب العبور بخش ماژین از جمله مهواز، کوه نشین، کله باد و لودر اعزام گردیده اند.وی اظهار داشت: در این مناطق کودکانی که واکسن تأخیری داشتند، نیز واکسینه شدند و به خانواده های این مناطق، در خصوص بیماریهای واگیر، واکسیناسیون، تنظیم خانواده، بهداشت فردی، کلز زنی آب و همچنین اقداماتی که باید مادران بعد از تزریق واکسن به کودک بدانند. آموزشهای لازم داده شده است.وی در ادامه یادآور شد: در طرح واکسینه نمودن کودکان زیر 6 سال مناطق صعب العبور و محروم شهرستان دره شهر، تعداد37 خانوار از ارائه این خدمات بهره مند شدند و 16 کودک زیر 6 سال مورد واکسینه کامل و مطلوب قرار گرفتند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • در هفته واکسیناسیون به مناطق صعب العبور شهرستان دره شهر ارائه خدمت شد.
ثبت امتیاز
اردیبهشت 1400 (3)
فروردین 1400 (236)
اسفند 1399 (210)
بهمن 1399 (183)
دی 1399 (187)
آذر 1399 (285)
آبان 1399 (212)
مهر 1399 (240)
شهریور 1399 (277)
مرداد 1399 (252)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)