X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 07 تیر 1399
ارزش بالای سی تی اسکن در تشخیص ویروس کرونا/ رادیولوژیست ها، دست این مهمان ناخوانده را رو می کنند

  ارزش بالای سی تی اسکن در تشخیص ویروس کرونا/ رادیولوژیست ها، دست این مهمان ناخوانده را رو می کنند

امتیاز: Article Rating


اولین اقدام برای مقابله با ویروس نوپدیدی که امروزه سراسر جهان را سفر می کند، تشخیص است و با توجه به دقت سی تی اسکن در این مسیر، نقش مهم جامعه رادیولوژیست ها غیر قابل انکار است.

به گزارش روابط عمومی بيمارستان شهيدمصطفي خميني؛
همكار بخش سي تي اسكن سعي دارد از بالای مانیتور، بیمار را که آن طرف پنجره شیشه ای، نگران ایستاده، ببیند.

دکمه بلندگو را فشار می دهد:

«روی تخت دراز بکش، دست ها را بالای سرت بگذار.

آماده ای؟ نفس عمیق بکش و آن را حبس کن.»

دکمه را رها می کند.

تخت را به داخل گانتری حرکت می دهد؛ همان نیم دایره همه کاره.

اپراتور با تسلط کامل به دکمه های روی کیبوردش ضربه می زند و تصاویری روی صفحه مانیتور ظاهر می شود.

بعد از کمتر ۲۰ ثانیه: «راحت باش، نفس بکش.»

اینجا، از پشت شیشه مهمان ناخوانده دنیادیده را شناسایی می کنند. خودشان هم در خطر میزبانی، از دلخوشی های خانوادگی گذشته و پا به پای طبیبان در این روزهای نفس گیر تلاش می کنند.

«درگیری وسیع در ریه سمت راست، با فرم درگیری Grand-glass opacity»، مثل اینکه این فرم درگیری در ۹۰ درصد موارد مشاهده می شود و بسیار شایع است.

«ممنون، می توانی بلند شوی»

تصاویر سی تی اسکن بیماران راهی اتاق گزارش دهی شده تا مورد تحلیل تیم رادیولوژیست قرار گیرد.

تحلیل ها و گزارشات تایپ شده وارد سامانه HIS می شود.

این از اولین گام ها برای حفظ داده ها، جمع آوری آن ها و در نهایت شناخت رفتار ویروس ناشناخته کوید-۱۹ و تدوین پروتکل های درمانی است.

همكاران بخش سي تي اسكن خدا قوت
اشتراک گذاری
تصاویر
  • ارزش بالای سی تی اسکن در تشخیص ویروس کرونا/ رادیولوژیست ها، دست این مهمان ناخوانده را رو می کنند
ثبت امتیاز
مرداد 1399 (123)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)