X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 07 تیر 1399
بازدید مشترک سرپرست شبکه بهداشت و درمان ،بخشدار مرکزی و مدیر اداره صمت شهرستان سیروان از سطح شهر لومار جهت نظارت و ارزیابی رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی

  بازدید مشترک سرپرست شبکه بهداشت و درمان ،بخشدار مرکزی و مدیر اداره صمت شهرستان سیروان از سطح شهر لومار جهت نظارت و ارزیابی رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی

امتیاز: Article Ratingدر این بازدید که روز شنبه مورخ 7 تیرماه انجام شد وضعیت رعایت فاصله گذاری اجتماعی توسط مردم جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی در جلسات شهرستانی مبارزه با کرونا مورد ارزیابی قرار گرفت
اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید مشترک سرپرست شبکه بهداشت و درمان ،بخشدار مرکزی و مدیر اداره صمت شهرستان سیروان از سطح شهر لومار جهت نظارت و ارزیابی رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی
ثبت امتیاز
مرداد 1399 (123)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)