X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 09 تیر 1399
کمیته تجزیه و تحلیل ریشه ای ( RCA) در بیمارستان شهيد مصطفي خميني برگزارشد

  کمیته تجزیه و تحلیل ریشه ای ( RCA) در بیمارستان شهيد مصطفي خميني برگزارشد

امتیاز: Article Rating

✅ به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهيد مصطفي خميني ايلام، کمیته تجزیه و تحلیل ریشه ای (Root Cause Analysis) RCA بخشی از فرآیند بهبود ایمنی و کیفیت است که با هدف بررسي خطاهاي گزارش شده از بخش هاي مختلف بيمارستان، شناسايي علل ريشه اي خطاها ،جلوگيري از تكرار آن ها، درس گيري از خطاها و ارتقاءسيستم ايمني بيمار تشكيل شد.
✅ درهمین راستا با توجه به اهمیت بررسی خطاهای درمانی، کمیته تجزیه و تحلیل ریشه ای (RCA) با حضور آقاي كوخازاده مدير داخلي بيمارستان و اعضاي تيم RCA، درتاریخ نهم تير ماه ٩٩ در دفتر رياست بيمارستان برگزار شد.
✅ دراین جلسه ابتدا دو فقره پرونده مطروحه به تفصيل و بصورت مجزا تشریح و سپس درمورد علل ریشه ای خطاهای احتمالی بحث و تبادل نظر کارشناسی شد.
✅ قابل ذكر هست كه اين جلسه با رعايت فاصله گذاري اجتماعي انجام شد و پرسنل دو بخش جهت كاهش انتشار كرونا بصورت جداگانه حضور يافتند.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • کمیته تجزیه و تحلیل ریشه ای ( RCA) در بیمارستان شهيد مصطفي خميني برگزارشد
ثبت امتیاز
تیر 1399 (171)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)