X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 26 اردیبهشت 1391
دانشجویان دختردانشگاه به اردوی تفریحی و زیارتی رفتند

  دانشجویان دختردانشگاه به اردوی تفریحی و زیارتی رفتند

امتیاز: Article Rating

و آنان هم با شرکت در این اردوها تحصیل و تذهیب را در کنار هم می آموزند . خانم داوودیان اضافه کرد :خواهران دانشجوی دانشگاه به تعداد بیش از 500 نفر در اردوی تفریحی و زیارتی شرکت کردند که در این اردو دانشجویان از مناطق زیارتی و دیدنی شهرستان مهران دیدن کردند. وی ادامه داد: برگزاری اردوهای تفریحی و زیارتی در طول سال نیز تداوم می یابد که با برگزاری آن روحیه دانشجویان برای ادامه تحصیل در رشته های مختلف دانشگاه بیشتر شود. وی اضافه کرد :هم اکنون در دانشگاه حدود 2 هزار دانشجودر رشته های مختلف پزشکی ،پیراپزشکی وبهداشتی در حال تحصیل هستند که این افراد بصورت تدریجی در اردوهای مختلف شرکت می کنند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • دانشجویان دختردانشگاه به اردوی تفریحی و زیارتی رفتند
ثبت امتیاز
اسفند 1398 (65)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)