X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 26 اردیبهشت 1391
 طرح ملی پژوهش در وضعیت ریز مغذی های ایران در ایلام اجرا می شود

  طرح ملی پژوهش در وضعیت ریز مغذی های ایران در ایلام اجرا می شود

امتیاز: Article Rating

. مهندس سمیرایار اضافه کرد:در این طرح شاخص های متعددی از نظر تغذیه بررسی می شود که این شاخص ها شامل اندازه گیری ویتامین های a وd ،روی بدن ،هماتوکریت ،هموگلوبین وآهن می باشند و نتایج تخصصی نیز توسط کارشناسان ارزیابی و به وزارت بهداشت ارسال می شود . وی ادامه داد:برای اجرای این طرح در استان ایلام 5 خوشه تعیین شده است که هر خوشه شامل رده های سنی کودکان 15 تا 23 ماهه ، کودکان 6 ساله ،دختران 14 تا 20 ساله ،پسران 15 تا 20 سال، زنان باردار ، زنان میان سال و مردان میان سال می باشد که از هر گروه سنی 5 تا 7 نفر انتخاب می شوند . وی اضافه نمود:در این طرح شاخص تن سنجی آنها اندازه گیری می شود و نمونه خون آنها گرفته می شود وبرای انجام آزمایش این نمونه خون به آزمایشگاه تخصصی در تهران ارسال می شود.سمیرایار ادامه داد:این طرح پایه اساسی مداخلات تغذیه ای در کشور و استان است که تا خرداد ماه سال جاری نیز ادامه می یابد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  •  طرح ملی پژوهش در وضعیت ریز مغذی های ایران در ایلام اجرا می شود
ثبت امتیاز
اسفند 1398 (65)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)