X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 24 فروردین 1393
مدیریت راهبردی ترین شاخص در اجرای حاکمیت بالینی است

  مدیریت راهبردی ترین شاخص در اجرای حاکمیت بالینی است

امتیاز: Article Rating

 به گزارش خبرنگار وب دا، دکتر عبدالنور کرد جمشیدی در جلسه حاکمیت بالینی سال جدید با اشاره به اهمیت و ارزش اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان ها اظهار داشت: حاکمیت بالینی فرصتی را فراهم می کند که افراد در برابر بیمار و حقوق وی مسئولیت بیشتری را در خود احساس نماید و به سوی ارتقاء سطح خدمات در قالب این طرح می تواند گامهای موثری بردارد.

وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات و مسائل مربوط به اجرای حاکمیت بالینی با مدیریت صحیح و اصولی مرتفع خواهد شد و باید تلاش کنیم که طرح مذکور را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنیم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام با بیان اینکه احترام  به بیمار و رعایت حقوق وی یکی از شاخص های اصلی در اجرای حاکمیت بالینی است، خاطر نشان کرد: باید عملکرد ما به گونه ای باشد که بیمار از ابتدای ورود به محیط بیمارستان، طول دوره درمان و ترخیص از نحوه ی عملکرد کارکنان در بیمارستان رضایتمندی داشته باشد.
وی گفت: جایگاه والای حاکمیت بالینی نشانگر ارائه خدمات خوب و مناسب به بیمار از سوی بیمارستان و کارکنان آن است لذا باید این خواسته و هدف را عملی نمائیم تا مناسبترین خدمات را به بیمار  ارائه کنیم.
دکتر کرد جمشیدی در پایان بیان داشت: مشارکت بیمار با پزشکان و کارکنان بیمارستان در طرح حاکمیت بالینی می تواند در میزان ارائه خدمات بسیار تاثیرگذار باشد و همچنین در سایه وجود نیروهای دلسوز و خدوم و اجرای طرح حاکمیت بالینی، می توان به واقعی تر شدن خدمات به بیمار دست یافت.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • مدیریت راهبردی ترین شاخص در اجرای حاکمیت بالینی است
ثبت امتیاز
بهمن 1399 (11)
دی 1399 (187)
آذر 1399 (285)
آبان 1399 (212)
مهر 1399 (240)
شهریور 1399 (277)
مرداد 1399 (252)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)