اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 23 شهریور 1400
برگزاری جلسه همفکری راه‌اندازی رشته PHD میکروبیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

  برگزاری جلسه همفکری راه‌اندازی رشته PHD میکروبیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

امتیاز: Article Ratingجلسه همفکری راه‌اندازی رشته PHD میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایلام با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونین آموزشی و درمان و اساتید گروه میکروب‌شناسی دانشگاه برگزار شد.

گفتنی است که اعضای این جلسه در رابطه با موضوعات مطرح‌شده از جمله مجوز راه‌اندازی PHD رشته میکروبیولوژی و مسائل مربوط به آن‌ به بحث و تبادل نظر پرداختند و تصمیماتی نیز در این راستا اتخاذ گردی
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه همفکری راه‌اندازی رشته PHD میکروبیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام
ثبت امتیاز