X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 12 خرداد 1393
	 آغاز طرح کشوری ریشه کنی فلج اطفال زیر 5 سال در دهلران

  آغاز طرح کشوری ریشه کنی فلج اطفال زیر 5 سال در دهلران

امتیاز: Article Rating
به گزارش خبرنگار وب دا، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران در خصوص اجرای این طرح  گفت : با اشاره به این نکته که واکسیناسیون به صورت خانه به خانه انجام می شود گفت : مرحله اول طرح تا پنجم خرداد ادامه داشته و مرحله دوم از دوم تا چهارم تیرماه صورت خواهد گرفت.
 
 دکتر شریفی خاطر نشان کرد: همه یما باید در این راستا تلاش کنیم تا این بیماری در استان و نهایتاً کشور ریشه کن گردد و لذا برای تحقق این مهم همت مسئولان و همکاری مردم را می طلبد.
 
وی با تاکید بر اهمیت این برنامه افزود : به دلیل هم مرز بودن با کشور عراق ما ناچاریم که اقدامات پیشگیرانه را در برنامه های خود همواره اجرا نماییم تا با موارد احتمالی مواجه نشویم.
 
لازم به یادآوری است که در جریان اجرای این طرح، ناظر اجرای برنامه به همراه سرپرست شبکه بهداشت و معاون بهداشتی از نحوه فعالیت تیم های اجرای طرح حاضر در روستاهای حاضر میل، تم تم آب و فرخ آباد شهرستان دهلران بازدید نمودند. 
 
اشتراک گذاری
تصاویر
  • 	 آغاز طرح کشوری ریشه کنی فلج اطفال زیر 5 سال در دهلران
ثبت امتیاز
دی 1399 (177)
آذر 1399 (285)
آبان 1399 (212)
مهر 1399 (240)
شهریور 1399 (277)
مرداد 1399 (252)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)