X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 08 مرداد 1391
طرح پزشك خانواده بايد در بين مردم نهادينه شود

  طرح پزشك خانواده بايد در بين مردم نهادينه شود

امتیاز: Article Rating

دکترجوادنورالهی در ادامه به برخي از مزاياي طرح پزشك خانواده اشاره نمود و اظهار داشت: کاهش بار هزینه های درمان خانواده ها، افزایش اشتغال پزشکان عمومی، سامان دهی منطقی عملکرد پزشکان در ایفای نقش پزشک خانواده، ایجاد بلوک های جمعیتی جهت اراﺋﻪ خدمات و مراقبت های بهداشتی و درمانی به خانوارهای تحت پوشش ،آزاد بودن افراد وخانوارها درانتخاب پزشکان خانواده به عنوان یکی ازمهمترین اصول حقوق بیماران وشهروندان درانتخاب شکل ونوع خدمات مورد نیاز می توان نام برد.وي تصريح نمود: مشارکت تدریجی پزشکان خانواده در برنامه های بهداشتی و بطور کلی برنامه های سلامت با شناخت اولویت های بهداشتی هر منطقه و جمعیت های تحت پوشش از مزايا و آثار مهم و ارزنده اين طرح در سطح كلان خواهد بود.وي در ادامه افزود: ایفای نقش پزشک جامعه نگر با محوریت سلامت به جای پزشک فرد ویا بیمار نگر با محوریت بیماری، ایجاد ارتباط چند جانبه پزشک خانواده با بیمار و خانواده ها ازیک طرف و با سیستم بهداشت و درمان منطقه تحت پوشش و توجه کافی پزشک خانواده به نیازهای جسمی، روحی و روانی ومحیطی خانواده ها كه هدفي بزرگ و مهم در راستاي تامين سلامت مردم و جامعه است.ازشاخصهای عمده این طرح سلامت محور می باشد

اشتراک گذاری
تصاویر
  • طرح پزشك خانواده بايد در بين مردم نهادينه شود
ثبت امتیاز
مرداد 1399 (180)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)