X

اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 10 مرداد 1391
ارتقای سلامت مردم از اهداف مهم و حياتي ماست.

  ارتقای سلامت مردم از اهداف مهم و حياتي ماست.

امتیاز: Article Rating

وي خاطرنشان ساخت: در حال حاضر عامه مردم به دنبال تهبه نان شفاف و روشن هستند که نیاز است به مردم آموزش های لازم را در ارتباط با بی ارزش بود نان سفید به لحاظ ارزش غذایی اراﺋﻪ داد و اطلاعات لازم را در ارتباط با فواید و ارزش های بالای غذایی نان سبوس دار را در اختیار آن ها قرار داد .معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ايلام به لزوم استفاده از نان هاي سبوس دار در جامعه اشاره كرد و افزود: در این زمینه نیاز است که مردم، کارگران وصاحبان پخت و پز در نانوایی ها و ﻤﺴﺋﻭلین کارخانجات با آموزش صحیح به این نتیجه برسند که تغییر شکل ظاهری نان نشان دهنده ارتقای کیفیت نان است تا نانواییها هنگام عرضه نان با مشکل روبه رو نشود و با استقبال مردم مواجه شود.وي ابراز داشت: در حال حاضر در سطح مدارس قرص آهن به صورت رایگان در بین دانش آموزان توزیع می شود که فقط یک گروه خاص آن را دریافت می کنند. در صورتی که وقتی نان غنی سازی شد و آهن به آن اضافه گردید تمام اعضای خانواده از آن بهره مند می شوند و بنابراین جامعه هدف گسترده می شود و سلامت افراد زیادی تأمین می گردد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • ارتقای سلامت مردم از اهداف مهم و حياتي ماست.
ثبت امتیاز
مرداد 1399 (180)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)