X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 مرداد 1391
كارگاه های آموزشی طرح پزشک خانواده به صورت مداوم برگزار می شود

  كارگاه های آموزشی طرح پزشک خانواده به صورت مداوم برگزار می شود

امتیاز: Article Rating

بشری ویسی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در اين راستا نيز دو کارگاه برای کاردانان و تکنیسین های آزمایشگاه و رادیولوژی و کارشناسان ستادی مرکز بهداشت در حال برگزاری می باشد که تا پایان مدت تعیین شده به اتمام می رسد. وي با اشاره به تشكيل كميته هاي مختلف طرح پزشك خانواده خاطرنشان ساخت: هر برنامه پزشک خانواده چهار کمیته دارد که تشکیل شده اند كه شامل کمیته آموزش نیروهای انسانی،کمیته پایش، کمیته فناوری و آمار و کمیته اطلاع رسانی مي باشد.ﻤﺴﺌول واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان ایلام بيان داشت: ستاد اجرایی شهرستان با ریاست فرماندار، و حضور نماینده بیمه ها، جانشین فرمانده نیروی انتظامی و رﺌیس شورای اسلامی شهر تشکیل شده است.وي تصريح كرد: وضعیت نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای برنامه پزشک خانواده مشخص گرديده و تجهیزات اداری- پزشکی مراکز براي اجراي برنامه پزشک خانواده برآورد ریالی شده است و همچنين سرشماری و آمار جمعیتی شهر ایلام در حال اتمام می باشد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • كارگاه های آموزشی طرح پزشک خانواده به صورت مداوم برگزار می شود
ثبت امتیاز
مرداد 1399 (180)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)