X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 15 مرداد 1391
تصمیم گیری یکی از مهمترین مهارتهای زندگی محسوب می شود

  تصمیم گیری یکی از مهمترین مهارتهای زندگی محسوب می شود

امتیاز: Article Rating

دکتر رضا ولی زاده افزود: تصمیم گیری در مورد برخی از مسائل کار ساده ای نیست و به بررسی بیشتری نیاز دارد. زیرا آن تصمیم در زندگی آینده افراد نیز پیآمدهای بسیاری دارد.در واقع حل مشکل و تصمیم گیری نوعی مهارت است که می توان آموخت و تمرین کرد.وی به عوامل مؤثر در تصمیم گیری اشاره نمود و اظهار داشت: عوامل محیطی، شخصیت فرد، میزان اطلاعات، روش و میزان پاداش یا تنبیه و همچنین اهمیت و شفافیت موضوع از جمله عوامل موثری هستند که در تصمیم گیری های مختلف فردی دخیل هستند.مشاور علمی واحد سلامت روان اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت شهرستان ایلام ابراز داشت: روش حل مساله فرایند تفکر منطقی و منظمی است که به فرد کمک می کند تا هنگام رویارویی با مشکلات راه حل های متعددی را جستجو کند و سپس بهترین راه حل را انتخاب نماید.دکترولی زاده به گام های موثر در امر آموزش مهارت حل مسأله تاکید کرد و گفت پذیرش ﻤﺴﺋﻠه، تعیین دقیق مشکل و شناخت راه حل های مختلف موجود، ارزیابی و انتخاب راه حل ها،برنامه ریزی برای اجرای راه حل مورد انتخاب و ارزیابی تأثیر راه حل از جمله اقداماتی است که با آموزش مهارت حل مسئله مرتبطند. ولی زاده ادامه داد مهارت روابط بین فردی، مهارتی است که موجب می شود ضمن روحیه ی مشارکت، اعتماد واقع بینانه و همکاری با دیگران بتوانیم مرزهای روابط بین خود و کسانی که در نظرمان ارزشمند هستند را تشخیص داده و در جهت ایجاد روابط صمیمانه قدم برداریم و خود را از دردسرهای داشتن دوستی های نامناسب و ناسالم خود رها کنیم چرا که ارتباط مناسب می تواندمنبع مهمی از حمایت های خانوادگی و اجتماعی را برای فرد فراهم آورد.وی بیان داشت: مهارت تفکر خلاق یکی از مهارت های اصلی برای تصمیم گیری و حل ﻤﺴﺋﻠﻪ می باشد و ما را قادر می سازد تا به امکانات و احتمالات بیشتری بیاندیشیم و فراتراز تجربیات شخصی خود نگاه کنیم.این متخصص روان شناس به نقش تفکر خلاق در زندگی فردی اشاره کرد و اظهار داشت: نوع دیگری از نگاه به مسائل این است که در این تفکر هیچگاه مشکل یک عامل مزاحم به حساب نمی آید بلکه یک فرصت برای کشف راه حل های نو و بدیع تلقی می شود که تا کنون کسی به آن ها توجه نکرده است و مشخصه فرآیند خلاق، آزمودن و تجربه کردن است و هر تفکر خلاقی به موفقیت نمی انجامد..وی تصریح نمود: مهارت تفکر نقادانه نوعی دیگر از تفکر و فرآیندی که طی آن با بررسی افکار و عقاید خود و دیگران به درک بهتری از مساﺋﻞ دست می یابیم. تفکر نقادانه، توانایی تحلیل اطلاعات و تجارب است و آموزش این مهارت، نوجوانان را قادر می سازد تا در برخورد با ارزش ها، فشارهای گروه و رسانه های گروهی مقاومت کنند و از آسیب های ناشی از آن ها در امان باشند. ارتباط تفکر انتقادی و بهداشت روانی در آن است که تشخیص و ارزشیابی عوامل موثر بر رفتار و نگرش ها با این ویژگی ذهنی به دست می آید. آنچه غالباً مانع تفکر انتقادی می شود، نوعی بی مهارتی در تصور ﻤﺴﺋﻠﻪ در (بیرون از شخص) است.مشاور علمی واحد سلامت روان اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت شهرستان ایلام یادآور شد: ما همواره با احساسات و هیجانات مختلفی مثل خشم، ترس، لذت، غم و ... روبرو هستیم که آن ها بر تصمیم گیری و نحوه زندگی و روابط ما با دیگران اثر می گذارد، شناسایی و کنترل این احساسات و هیجانات قسمتی از مهارت مدیریت بر هیجان می باشد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • تصمیم گیری یکی از مهمترین مهارتهای زندگی محسوب می شود
ثبت امتیاز
مرداد 1399 (180)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)