X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 مرداد 1391
مسئول سلامت محله ، عملکرد پزشکان خانواده را مدیریت می کند

  مسئول سلامت محله ، عملکرد پزشکان خانواده را مدیریت می کند

امتیاز: Article Rating

دكتر اسدالهي در بخش ديگري از سخنان خود به سرانه پرداختی به پزشک خانواده و عوامل مؤثر بر آن اشاره كرد و ابراز داشت: پرداخت برای جبران خدمت به پزشک خانواده به طور عمده به صورت"سرانه" است كه اين سرانه مبلغی است که به ازای هر بیمه شده ماهانه در برابر اراﺋﻪ بسته خدمت سلامت پرداخت می شود.وي اظهار داشت: سرانه متعلقه به پزشک خانواده به تعداد افرادی که در پوشش او قرار می گیرند، بستگی دارد.در سال جاری این مبلغ به ازای هر نفر تحت پوشش پزشک خانواده به طور متوسط22000 ريال می باشد.رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايلام در خصوص وظايف تیم سلامت بيان داشت: تیم سلامت، گروهی از صاحبان دانش و مهارت در حوزه خدمات بهداشتی درمانی یا توان بخشی هستند که بسته سطح اول را در اختیار فرد، خانواده و جامعه تعریف شده قرار می دهند و مسؤلیت آنان با پزشک خانواده است.به گزارش خبرنگار وب دا ، رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايلام به نظام اراﺋﻪخدمات سلامت اشاره كرد و گفت:اين خدمات شامل تمام خدمات پیشگیری، درمانی و توان بخشی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که این خدمات در نظام سلامت در سه سطح اراﺋﻪ می شود.دكتر اسدالهي در بخش ديگري از سخنان خود به سطح بندی خدمات در طرح پزشک خانواده اشاره كرد و ابراز داشت: سطح بندی خدمات شامل چیدمان خاص واحدهای تأمین کننده خدمات و مراقبت های سلامت برای آنکه دسترسی مردم به مجموعه خدمات تا جایی که ممکن است، سهل و سریع، عادلانه، با کمترین هزینه و با بیشترین کیفیت باشد.وي با بيان اين كه خدمات و مراقبت های سلامت در سطوح مختلفي در اختیار جمعیت و جامعه گذارده می شود، خاطرنشان كرد: سطح اول خدمات و مراقبت های سلامت، شامل پایگاه پزشک خانواده(مطب تطابق یافته پزشک عمومی از نظر استاندارد فضا، نیروی انسانی، محتوای خدمت، تجهیزات، ساعت کار و..)و سطح دوم شامل مرکز بهداشتی درمانی مجری پزشک خانواده و نظام ارجاع(محل استقرار پزشک خانواده مسؤل و قسمت بهداشت عمومی تیم سلامت مثل کاردان /کارشناس بهداشت محیط، مبارزه با بیماری هاو... و پایگاه پزشک خانواده ضمیمه بوده) که به طور معمول در جایی نزدیک به زندگی مردم(جمعیت تحت پوشش) قرار دارد

اشتراک گذاری
تصاویر
  • مسئول سلامت محله ، عملکرد پزشکان خانواده را مدیریت می کند
ثبت امتیاز
تیر 1399 (172)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)