X

اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 24 خرداد 1394
ساعت زیستی بدن انسان کلیه فرایندهای زیستی آهنگین کنترل می کند

  ساعت زیستی بدن انسان کلیه فرایندهای زیستی آهنگین کنترل می کند

امتیاز: Article Rating

 به گزارش خبرنگار وب دا، صادق سرحدی در رابطه با این موضوع اظهار کرد: فرایندهایی نظیر آهنگ تنفس ، درجه حرارت بدن ،فشار خون ، تولید و ترشح هورمون کورتیزول ،ملاتونین ،ادرنالین و امثالهم مورد کنترل همیشگی قرار دارند.


وی با بیان اینکه هرنوع کاری که به طور منظم و معین در بیرون از دریچه زمانی کار روزانه انجام پذیرد ،نوبت کاری انگاشته می شود، خاطر نشان کرد: به طور قرار دادی ساعت 7 صبح و6 بعداز ظهر حد و مرز دریچه زمانی کار روزانه را تعیین می کنند بنا براین هر گونه کاری که در بیرون از ساعات یادشده انجام شود نوبت کاری و افرادی که موظف به انجام آن هستند کارگران نوبت کار خوانده می شوند.

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان ایلام بیان داشت: در واقع ساعت زیستی تعیین می کند  در چه زمانی از اوقات روز فرایندهای زیستی یاد شده شدت گیرند و یا فرو کش کنند.

وی در ادامه افزود: درجه حرارت بدن در ساعت 5 بامداد کمترین مقدار و در ساعت 9 بعد از ظهر بالاترین مقدار را دارد و همچنین آهنگ چرخه 24 ساعته در هورمون کورتیزول ( هورمون بیدار کننده ) بدین گونه است که تراکم آن در خون هنگام صبح به بیشترین مقدار و هنگام شب به کمترین مقدار خود می رسد.
 
صادق سرحدی یادآور شد: هورمون ملاتونین عکس حالت فوق را نشان می دهد یعنی هنگام شب بیشترین تراکم را و بامدادان کمترین تراکم در خون دارد و به طور کلی می توان گفت که ملاتونین هورمون القا کننده خواب و کورتیزول هورمون بیدارکننده انگاشته می شود.
 
اشتراک گذاری
تصاویر
  • ساعت زیستی بدن انسان کلیه فرایندهای زیستی آهنگین کنترل می کند
ثبت امتیاز
مرداد 1399 (123)
تیر 1399 (209)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)