X

اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 خرداد 1394
مناطق پرخطر بیماری سالک در شهرستان دهلران سمپاشی شدند

  مناطق پرخطر بیماری سالک در شهرستان دهلران سمپاشی شدند

امتیاز: Article Rating

 به گزارش خبرنگار وب دا، دکتر شریفی در این رابطه اظهار نمود: با توجه به اهمیت کنترل بیماری سالک در شهرستان دهلران و اقدامات کنترلی بر علیه این بیماری، یک مرحله سم پاشی با سم آیکون در روزهای 17 و 18 خرداد ماه در مناطق پرخطر این شهرستان انجام شده است.

 

وی اضافه کرد: این سمپاشی در مناطق پرخطر بیماری سالک با نظارت مستقیم کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی، آقای محمد ابراهیمی مورد اجرا قرار گرفته است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران به راههای مهم مبارزه با بیماری سالک اشاره کرد و بیان داشت: افزايش هماهنگي بين بخشي بخصوص آموزش جامعه و بيماريابي و درمان صحيح و بموقع بيماران از اقداماتی هستند که در پیشگیری و کنترل این بیماری نقشی مهم دارند.
 
اشتراک گذاری
تصاویر
  • مناطق پرخطر بیماری سالک در شهرستان دهلران سمپاشی شدند
ثبت امتیاز
تیر 1399 (164)
خرداد 1399 (316)
اردیبهشت 1399 (336)
فروردین 1399 (259)
اسفند 1398 (274)
بهمن 1398 (164)
دی 1398 (118)
آذر 1398 (109)
آبان 1398 (90)
مهر 1398 (174)
شهریور 1398 (95)
مرداد 1398 (103)
تیر 1398 (87)
خرداد 1398 (91)
اردیبهشت 1398 (96)
فروردین 1398 (88)
اسفند 1397 (95)
بهمن 1397 (94)
دی 1397 (104)
آذر 1397 (89)
آبان 1397 (83)
مهر 1397 (95)
شهریور 1397 (91)
مرداد 1397 (85)
تیر 1397 (86)
خرداد 1397 (74)
اردیبهشت 1397 (119)
فروردین 1397 (88)
اسفند 1396 (90)
بهمن 1396 (91)
دی 1396 (77)
آذر 1396 (72)
آبان 1396 (64)
مهر 1396 (62)
شهریور 1396 (59)
مرداد 1396 (59)
تیر 1396 (74)
خرداد 1396 (64)
اردیبهشت 1396 (80)
فروردین 1396 (45)
اسفند 1395 (65)
بهمن 1395 (67)
دی 1395 (54)
آذر 1395 (52)
آبان 1395 (76)
مهر 1395 (68)
شهریور 1395 (65)
مرداد 1395 (63)
تیر 1395 (56)
خرداد 1395 (61)
اردیبهشت 1395 (61)
فروردین 1395 (59)
اسفند 1394 (49)
بهمن 1394 (74)
دی 1394 (55)
آذر 1394 (62)
آبان 1394 (52)
مهر 1394 (60)
شهریور 1394 (57)
مرداد 1394 (50)
تیر 1394 (52)
خرداد 1394 (56)
اردیبهشت 1394 (43)
فروردین 1394 (53)
اسفند 1393 (54)
بهمن 1393 (58)
دی 1393 (54)
آذر 1393 (65)
آبان 1393 (58)
مهر 1393 (60)
شهریور 1393 (60)
مرداد 1393 (62)
تیر 1393 (56)
خرداد 1393 (65)
اردیبهشت 1393 (73)
فروردین 1393 (32)
اسفند 1392 (64)
بهمن 1392 (66)
دی 1392 (60)
آذر 1392 (65)
آبان 1392 (60)
مهر 1392 (63)
شهریور 1392 (66)
مرداد 1392 (64)
تیر 1392 (66)
خرداد 1392 (64)
اردیبهشت 1392 (68)
فروردین 1392 (67)
اسفند 1391 (85)
بهمن 1391 (41)
دی 1391 (63)
آذر 1391 (80)
آبان 1391 (54)
مهر 1391 (58)
شهریور 1391 (59)
مرداد 1391 (71)
تیر 1391 (60)
خرداد 1391 (60)
اردیبهشت 1391 (63)