رابطين روابط عمومي
نام واحد
رابط
شماره همراه
معاونت درمان
محمد نبی خانی اکبری
09183413924
 معاونت بهداشتی رامین رشنوادی 09186142714
معاونت غذا و دارو
علی اشرف اسدی
09188401660
 معاونت توسعه

 خلیل مومنی

09197302062
معاونت فرهنگی و دانشجویی مالک کمالوندی 09166042565
 معاونت آموزشی رامین اناری  09183433768
معاونت تحقیقات و فناوری  سعاده فاروقی فرد  09189448856 
پژوهش امیر رضاپسند 09188411278
دانشکده پیراپزشکی طالب باقی 09180864255
دانشکده دندانپزشکی علی عباس خورانی 09188400446
دانشکده پرستاری و مامایی عیسی کرم بیگی 09182596488
 دانشکده بهداشت - -
شبکه آبدانان
علی حسنوند
09188464285
 بیمارستان رسول اکرم آبدانان - -
شبکه دهلران
رمضان فاضلی
09185936365
بیمارستان شهداء دهلران حسین قاسمپور 09333074474
بیمارستان امام خمینی (ره)
لطفی
09364097085
بیمارستان آیت اله  طالقانی
مجتبی صفری
09188424467
بیمارستان شهید مصطفی(ره)
مراد جلیلیان
-
شبکه بدره محمد فتحی 09189452065
شبکه ایوان
-
-
بیمارستان امام رضا ایوان عبدالرضا علی پناهی 09183418474
شبکه سیروان
سجاد غلامی
09183409807
شبکه چرداول یونس عبدالهی فر 09188441903
بیمارستان امام علی سرابله زینب کریمی 09183431753
شبکه دره شهر
محمد آزمند
-
بیمارستان  ولیعصر دره شهر هادی کرمی -
شبکه مهران
سجاد توان
09183454310
 بیمارستان امام حسین مهران  محمد انصاری  09183424454
شبکه ملکشاهی علی جواد فتاحی 09185507626
مرکز بهداشت شهرستان 
احمد صفار
مجتبی شاه نظر
09182403029-09372821919
09160353072
 مرکز مدیریت حوادث و فوریت های                   پزشکی استان عباس زیدی  09183424985

 

جستجو