رابطين روابط عمومي
نام واحد
رابط
شماره همراه
شماره تماس
معاونت درمان
محمد نبی خانی اکبری
09183413924
33337542
 معاونت بهداشتی رامین رشنوادی 09186142714  
معاونت غذا و دارو
علی اشرف اسدی
-
32232520
 معاونت توسعه

رضا چراغی

دکتر خلیل مومنی

09188435784   
معاونت فرهنگی و دانشجویی مالک کمالوندی    
 معاونت آموزشی رامین اناری  09183433768 33337146
معاونت تحقیقات و فناوری  سعاده فاروقی فرد  09189448856   
پژوهش امیر رضاپسند 09188411278 32227140
دانشکده پیراپزشکی طالب باقی 09180864255 32227122
دانشکده دندانپزشکی علی عباس خورانی 09188400446 33364363
دانشکده پرستاری و مامایی عیسی کرم بیگی 09182596488  
 دانشکده بهداشت روناک قبادی  09189337248  
شبکه آبدانان
علی حسنوند
 
 
 بیمارستان رسول اکرم آبدانان مصطفی سلیمانی 09183453375  
شبکه دهلران
مهدی ایمانی
09188465541
33722985
بیمارستان شهداء دهلران حسین قاسمپور 09333074474 33724448
بیمارستان امام خمینی (ره)
مجتبی خلفی
09185480226
33331932
بیمارستان آیت اله  طالقانی
مجتبی صفری
09188424467
3342437
بیمارستان شهید مصطفی(ره)
عبداله ملکی
09183414612
33338228
شبکه بدره رسول ملکی 09187695852 35722118
شبکه ایوان
علی خان حاتمی
09181420835
3234258
بیمارستان امام رضا ایوان عبدالرضا علی پناهی 09183418474 33232752
شبکه سیروان
حمزه حیدری
09188418812
34724522
شبکه چرداول یونس عبدالهی فر 09188441903 08434224671
بیمارستان امام علی سرابله زینب کریمی    
شبکه دره شهر
عسکر حاجی نژاد
09183438875
35224708
بیمارستان  ولیعصر دره شهر مینا شاکرمی 09183449950 35224589
شبکه مهران
سجاد توان
09183454310
8223401
 بیمارستان امام حسین مهران  محمد انصاری  09183424454  
شبکه ملکشاهی علی جواد فتاحی 09185507626 33855439
مرکز بهداشت شهرستان 
احمد صفار
09182403029
33333127
 مرکز مدیریت حوادث و فوریت های                   پزشکی استان عباس زیدی  09183424985  33334466

 

جستجو