رابطين روابط عمومي
نام واحد
رابط
شماره همراه
معاونت درمان
محمد نبی خانی اکبری
09183413924
 معاونت بهداشتی رامین رشنوادی 09186142714
معاونت غذا و دارو
مهدی تازنگ
-
 معاونت توسعه

-

-
معاونت فرهنگی و دانشجویی حجت نوروزی 09183421361
 معاونت آموزشی رامین اناری  09183433768
معاونت تحقیقات و فناوری  امیر رضا پسند 09188411278
مدیریت اجتماعی فرشته لطفی -
دانشکده پیراپزشکی طالب باقی 09180864255
دانشکده دندانپزشکی علی عباس خورانی 09188400446
دانشکده پرستاری و مامایی عیسی کرم بیگی 09182596488
 دانشکده بهداشت - -
شبکه آبدانان
علی حسنوند
09188464285
 بیمارستان رسول اکرم آبدانان نوراله عزیزی 09185513028
شبکه دهلران
زینب اسماعیلی
-
بیمارستان شهداء دهلران حسین قاسمپور 09333074474
بیمارستان امام خمینی (ره)
هدی لطفی
09364097085
بیمارستان آیت اله  طالقانی
مجتبی صفری
09188424467
بیمارستان شهید مصطفی(ره)
مراد جلیلیان
09183450378
شبکه بدره محمد فتحی 09189452065
شبکه ایوان
حمداله رضایی
09183443414
بیمارستان امام رضا ایوان عبدالرضا علی پناهی 09183418474
شبکه سیروان
سجاد غلامی
09183409807
شبکه چرداول یونس عبدالهی فر 09188441903
بیمارستان امام علی سرابله زینب کریمی 09183431753
شبکه دره شهر
محمد آزمند
-
بیمارستان  ولیعصر دره شهر هادی کرمی 09185874727
شبکه مهران
محمد انصاری
 09183424454
 بیمارستان امام حسین مهران  محمد انصاری  09183424454
شبکه ملکشاهی علی جواد فتاحی 09185507626
مرکز بهداشت شهرستان 
مجتبی شاه نظر
09160353072
        مرکز مدیریت حوادث و فوریت ها                   عباس زیدی  09183424985

 

جستجو