شرح وظایف کارشناسان روابط عمومی

شرح وظایف کارشناسان روابط عمومی

توزيع وظايف در زير ساخت ها و واحدها
 
1- مدير روابط عمومي
- مسئول برنامه ريزي، هماهنگي،هدايت و نظام مند كردن شيوه هاي بهره گيري از امكانات و منابع به منظور نيل به اهداف و تحقق بخشيدن به ماموريت هاي محوله و وظايف مصوب و نظارت بر جريان امور و پاسخگويي نهايي كليه فعاليت ها ، برنامه ها و طرح هاي روابط عمومي
- گزينش و انتصاب مديران و مسئولان واحدها
- بررسي و تاييد صلاحيت هاي عمومي مديران و مسئولان روابط عمومي در مراكز تابعه
- تدوين و ابلاغ دستورالعمل ها و نظام نامه هاي اجرايي به كاركنان و نظارت بر حسن اجراي آن
- تلاش به منظور ايجاد و ارتقاي مناسبات و ارتباطات سازمان با سازمان ها و نهادهاي ديگر
- انتخاب مشاوران از ميان فرهيختگان ، صاحبنظران ، كارشناسان و متخصصان از داخل و خارج سازمان به انگيزه تقويت ارتباطات و ارتقاء سطح نوآوري و خلاقيت ها و اعتلاي جايگاه سازمان در افكار عمومي
- دريافت دستورها و رهنمودهاي مديريت سازمان و اجراي دقيق آن ها و تهيه و ارايه گزارش از نحوه اجراي آن ها به مديريت
- تهيه و تنظيم و ارايه گزارش هاي ادواري منظم از جريان  پيشرفت امور و عملكرد روابط عمومي به مديريت
- تهيه و تدوين برنامه و بودجه سالانه روابط عمومي با تعيين اولويت ها و رئوس برنامه و اقدام ها
- ايفاي نقش سخنگويي و نمايندگي سازمان به منظور برقراري ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي و ارايه اطلاعات به آن ها و شركت در مجامع ، شوراها ، ستادها و جلسه ها
2- بخش برنامه ريزي و اعتبار بخشي روابط عمومي
- طراحي و برنامه ريزي براي ارتقاي كمي و كيفي فعاليت ها و بهبود امور روابط عمومي
- نقد و ارزيابي فعاليت هاي بخش مختلف روابط عمومي
- تهيه گزارش عملكرد ادواري ( سه و شش ماهه، سالانه) از عملكرد روابط عمومي سازمان
- برنامه ريزي براي ارتقاي سطح بينش مديران در زمينه امور روابط عمومي و افزايش توان و مهارت تخصصي و علمي كاركنان روابط عمومي و طراحي برگزاري سمينارها و دوره هاي آموزشي در اين راستا
- ارايه طرح ها و ايده هاي نو براي توسعه فعاليت هاي روابط عمومي و تدوين دستورالعمل هاي لازم براي نظام مندي امور
- ارايه خدمات كارشناسي موردنياز براي انجام بهينه وظايف روابط عمومي
- ارايه خدمات مشاوره در تدوين سياست ها، اقدامات و برنامه هاي روابط عمومي
- بررسي و نقادي سياست ها،اقدامات و برنامه هاي سازمان از زاويه روابط عمومي و طرح نظريه هاي اصلاحي براي ارايه به مديريت
3- بخش ارتباطات فرهنگي
- سياستگزاري ،برنامه ريزي ، هدايت و نظارت بر فعالیت هاي انتشاراتي روابط عمومي
- انتشار بروشورهاي فشرده عملكرد سازمان در اندازه هاي مناسب براي عرضه در نمايشگاه و سمينارها و ارسال به مطبوعات ،هنرمندان ، مسئولان ، نخبگان جامعه ،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ساير انديشمندان جامعه
- انتشار مجموعه " پيشنهادهاي كاركنان"
- انتشار كتاب،جزوه، كاتالوگ،پوستر و سيلك در موارد نياز
- تهيه بريده اخبار مطبوعات درباره سازمان و توزيع بين مديران ارشد سازمان
- تهيه و تنظيم، انتشار و توزيع نشريه داخلي و برون سازماني
- تهيه و تنظيم مقاله ها، اخبار و گزارش هاي مورد نياز نشريات
- برگزاري مصاحبه با مسئولان سازمان براي درج در نشريات
- نشريه هاي برون سازماني موردنياز و توزيع بين درخواست كنندگان و گروه هاي مختلف سازمان
- نظارت بر توزيع نشريات در داخل كشور
- نظارت بر انتشار هرگونه نشريه و صدور مجوز براي انتشار آن ها در داخل سازمان
- تدوين تقويم سالانه مراسم و نمايشگاه هاي داخل و خارج از سازمان
4- بخش ارتباط با رسانه
- برگزاري جلسه هاي هماهنگي با خبرنگاران، دبيران و مديران مطبوعات به منظور ايجاد ارتباط صميمانه و تنگاتنگ با آن ها
- انعكاس اخبار عملكرد سازمان در بخش هاي مختلف به رسانه ها و جامعه
- تهيه مقاله هاي تحليلي از عملكرد سازمان و ارسال به مطبوعات
- برگزاري مصاحبه مسئولان و مديران سازمان با مطبوعات ( عمومي و اختصاصي)
- پوشش خبري مراسم ملاقات مسئولان سازمان با مقامات داخلي و خارجي، سمينارها و نمايشگاه
- بررسي مطبوعات و پاسخگويي به انتقادها و ابهامات مندرج در مطبوعات در زمينه فعاليت هاي سازمان
- اعزام خبرنگاران رسانه ها به نقاط مختلف كشور براي بازديد از فعاليت ها و طرح هاي مهم سازمان
- برگزاري ميز گردهاي تلويزيوني و مطبوعاتي
- برگزاري سفرهاي مطبوعاتي براساس تقويم سالانه
- سياستگزاري ، برنامه ريزي و نظارت بر فعاليت هاي ارتباطي مراكز تابعه در محدوده وظايف روابط عمومي
5- بخش ارتباط با مردم و سازمان
- تهيه و تنظيم و اجراي تقويم سالانه ملاقات اقشار مردم با مسئولان سازمان
- پي ريزي و ايجاد ارتباط حسنه با كاركنان سازمان با استفاده از فنون ارتباطي و ارائه بعضي از خدمات فرهنگي – تبليغي به آنها
- دريافت تلفني نظرات مردم و پاسخگويي به مكاتبات مردم
- راه اندازي و اجراي ( نظام پيشنهادي كاركنان)
- بررسي پيشنهادهاي دريافتي از سوي كاركنان و ارجاع به بخش هاي ذيربط و تقدیر مناسب از پيشنهاد دهندگان
- برگزاري مراسم تقدير از ارايه دهندگان پيشنهادهاي مهم در پايان هر سال
- تشكيل هسته هاي كارشناسي از كارشناسان سازمان در شاخه هاي مختلف فعاليت سازمان براي بررسي پيشنهادهاي اخذ شده
- همكاري در انتشار مجموعه پيشنهادهاي كاركنان
- برگزاري نمايشگاه عملكرد
6- بخش مطالعات افكار عمومي
- نظر سنجي از كاركنان درباره سياست ها، اقدامات و برنامه هاي سازمان و ساير موضوعات مرتبط به ارتباطات و بهره وري در سازمان
- تحليل مستمر و منظم مطبوعات و نشريات تخصصي حوزه مربوط به فعاليت هاي سازمان به طور فصلي و سالانه
- تدوين و اجراي طرح جامع افكارسنجي در سازمان
.........................

تشکیلات روابط عمومی 
 
وظایف مدیر روابط عمومی واطلاع رسانی دانشگاه
£ برقراری ارتباط مؤثر وفراگیر با سازمان ها و نهاد ها در راستای ارتقاء فعالیتهای  دانشگاه
£ تجزیه تحليل ارزش‏ها، ويژگیها، ديدگاهها، سياست‏ها و برنامه‏ ريزى  های سازمان وتبیین آنها برای افراد زیر مجموعه ها
£حضور در جلسات مهم  ودادن مشاوره به ریاست دانشگاه به منظور اجرای هر چه بهتر  برنامه های دانشگاه
£ شرکت  در جلسات دوره ای وماهیانه  ریاست وهیات رییسه دانشگاه با واحد های تابع دانشگاه
£برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های دانشگاه به رسانه ها و جامعه
£ شناخت اهداف، سیاست ها وقوانین ومقررات حاکم بر فعالیت های سازمانی
£ اقدام لازم  در مورد بخشنامه هاي صادره و قوانين و مقررات ابلاغي از سوی ریاست دانشگاه
£ مشاركت و برنامه ریزی جهت  برگزارى سمینارها، کنفرانس ها و نمايشگاه‏ها، نمايشگاه‏ها ومیهمانی ها رسمی به عنوان مدیریت اجرایی
£ اعلام مواضع و صدور بیانیه در مناسبت ها وپاسخ به انتقاد های مطروحه در رسانه ها در حدود اختیارات تعین شده
£ تدوین واجرای نظام جامع انتقادات وپیشنهادات
£ هدایت و راهنمایی افراد زیر مجموعه به منظور انجام هر چه بهتر وظایف
£ تهیه وتنظیم گزارش های  دوره ای وموردی جهت  ارایه به ریاست دانشگاه 
£ انجام سایر وظایف اداری محوله از طرف ریاست دانشگاه
£ تهیه و تدوین برنامه عمل سالانه روابط عمومی با تعیین اولویتها و رئوس برنامه و اقدامات 
£ نظارت بر برنامه ریزی مدون و منسجم در تهیه، تنظیم واجرای طرح ها، برنامه های ارتباطی  وتبلیغی سازمان و ارائه ایده های  نو بویژه حرکت به سوی روابط عمومی الکترونیک
£ حضور فعال در شورا ها ی منطقه ای روابط عمومی وزارت علوم و شورای هماهنگی روابط عمومی استان
£ نظارت بر انجام كارهاي اداري كليه مراسم ها (توديع و معارفه ها،  مراسم آغاز سال تحصيلي دانشگاه، تجليل از مديران ،استادان، كاركنان نمونه و تجليل از بازنشستگان دانشگاه، و غيره)
£ نظارت بر امر تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی روابط عمومی ودفاع از آن تا تصویب نهایی و نظارت بر مصرف اعتبار مصوب
£ نظارت بر اجرای طرح نظام پیشنهادات مردم ، کارکنان ودانشجویان به منظور ترغیب آنان به مشارکت هر چه موثرتر در بهبود جریان امور
£ نظارت بر اجرای تدوین برنامه های آموزشی برای تقویت هر چه بیشتر روحیه تفاهم بین کارکنان ومدیران و همیت سازمانی برقراری ارتباطات بین آنان
£ نظارت بر گرد آوری ، جمع بندی و تحلیل نظر ها و دید گاه های مخاطبان، نخبگان و رسانه ها در زمینه فعالیت های سازمانی و ارائه آن به ریاست دانشگاه
£ نظارت بر تنظیم مصاحبه ها وبرنامه های رادیویی، تلویزیونی و مطبوعاتی با مسئولان دانشگاه
£ نظارت بر انجام امور مربوط به چاپ آگهي هاي كليه واحدهاي تابعه دانشگاه در مطبوعات كشور بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغي
£ نظارت مستمر بر  اطلاع رساني الكترونيك (سایت) دانشگاه